SSB-logo-250x100

Produksjon, analyse og utvikling av konsumprisindeksen Avdeling for økonomisk statistikk, Statistisk sentralbyråOm stillingen

Vil du være med å bidra til hele Norges fakta- og beslutningsgrunnlag gjennom å utarbeide og utvikle en av SSBs viktigste økonomiske indikatorer? Vi har nå en ledig stilling som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver i seksjon for prisstatistikk. Seksjonen er ansvarlig for det meste av SSBs prisstatistikk, og teamet som produserer, kvalitetsikrer, utvikler og formidler konsumprisindeksen (KPI) skal styrkes. Arbeidet er faglig spennende og utfordrende, og stiller samtidig krav til IT-kompetanse for å lage de tekniske løsningene vi er avhengige av for å kunne produsere statistikken i framtida.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
24.05.2024
Arbeidsgiver:
Statistisk sentralbyrå
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Produksjon, analyse og utvikling av konsumprisindeksen
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

Arbeidet omfatter produksjon og utvikling av konsumprisindeksen (KPI), en av SSBs viktigste økonomiske indikatorer. Dette innebærer blant annet å samle inn, kvalitetssikre og analysere prisdata. Du må også sette deg inn i teori og anbefalinger for prisindeksen, analysere de statistiske resultatene og bidra i formidlingen av dem til publikum. Du må også bidra i utvikling av metoder og bruk av nye datakilder, for å opprettholde og forbedre kvaliteten på statistikken i møte med en økonomi og omverden i stadig endring. Vi håper du også kan bidra i programmering av nye løsninger i Python og/ eller R.

Stillingskode som rådgiver/seniorrådgiver innebærer økt ansvar i forhold til stilling som førstekonsulent. 

På sikt forventer vi at du vil bygge kompetanse på både prisstatistikk og IT-verktøy som kan komme til nytte i flere av seksjonens oppgaver. Seksjonen har mange erfarne og dyktige medarbeidere, og det vil gis god opplæring i oppgaver og faglige temaer knyttet til stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innen økonomi, statistikk eller annen samfunnsvitenskap. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Statistikk i fagkretsen
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring med programmering
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

Hvis du har interesse for økonomi og samfunnsspørsmål, kombinert med gode analytiske evner og tallforståelse, vil du trives i seksjonen vår. Vi jobber tett sammen for å levere et godt produkt til brukerne og å stadig forbedre metodene våre, så du må ha gode samarbeidsevner. For å bidra må du også kunne jobbe selvstendig og strukturert. Du må kunne sette deg inn i et omfattende sett av anbefalinger for prisstatistikk og dessuten ha analytiske og faglige evner som gjør deg i stand til å omsette disse til gode, praktiske løsninger. For å bidra i utvikling av gode IT-løsninger må du evne å tenke systematisk.

Vi tilbyr

 • Ansettelse som førstekonsulent, rådgiver  eller seniorrådgiver (kode 1408/1434/1364)  i lønnsspenn fra kr 509 300 til kr 732 300 (ltr. 51-73) etter kvalifikasjoner. Dersom du er særskilt godt kvalifisert kan høyere lønn vurderes.  
 • Aktive velferds- og idrettsforeninger, med idrettsaktiviteter som treningsgrupper, fotball, innebandy og løping.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som betyr at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser.

  Greit å vite:
  For at vi skal best mulig skal kunne vurdere din søknad trenger vi at du innen søknadsfristen registrer relevant dokumentasjon i den elektroniske søkeportalen (attester, vitnemål osv.). For kandidater som vi vurderer å ansette kan vi utføre bakgrunnssjekk og kontroll av dokumentasjon.
  Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker å bli unntatt. Vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.
  SSB skal være et godt sted å jobbe for alle, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å løse fremtidens oppgaver. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker på stillingen. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi inviterer minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppe til intervju. Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging vil vi strekke oss langt for å imøtekomme ditt behov.  


Adresse: Akersveien 26, 0177 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Espen Kristiansen
Espen Kristiansen
Seksjonssjef
Trym Kristian Økland
Trym Kristian Økland
Gruppeleder
E-post: trym.okland@ssb.no

Om arbeidsgiveren

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 


Takterassen Akersveien