Logo

2 regnskapsmedarbeidere UDIOm stillingen

Ønsker du å jobbe med regnskap i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, dyktige kollegaer og godt arbeidsmiljø? Vi søker to regnskapsmedarbeidere til Utlendingsdirektoratet   

Budsjett- og økonomienheten er en av seks enheter i Styring og regelverk i UDI. Tjenesteområdet har foruten økonomi og regnskap, ansvaret for virksomhetsstyring og internkontroll,  anskaffelser, statistikk, forskning og analyse, utvikling av regelverk og praksis og internasjonalt samarbeid. Budsjett- og økonomienheten arbeider også tett opp mot øvrige områder i direktoratet og har i tillegg kontakt med eksterne samarbeidspartnere.  

Budsjett- og økonomienheten skal sikre god økonomistyring i UDI, og har ansvaret for den totale regnskapsføringen og rapporteringen til statsregnskapet. Enheten skal gi støtte til UDIs tjenesteområder innen økonomi og regnskap, forvalte økonomiregelverket, fastsette, iverksette og følge opp etterlevelse av interne føringer og retningslinjer på økonomiområdet og være en pådriver for å sikre effektiv ressursbruk og realisering av gevinster. I tillegg til enhetens ansvar på virksomhetsnivå i UDI, skal direktoratsrollen ivaretas ved blant annet å gi innspill til statsbudsjettet og sikre god dialog med Justis- og beredskapsdepartementet. I 2024 er samlet tildeling til UDI om lag 5 mrd. kroner.   

Budsjett- og økonomienheten består av ca. 25 medarbeidere fordelt på fem team. Regnskapsteamet består av seks medarbeidere som rapporterer til regnskapssjef, og vi søker nå to dyktige og utviklingsorienterte medarbeidere. 

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
16.04.2024
Arbeidsgiver:
UDI
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Regnskapsmedarbeider
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Våre regnskapsmedarbeidere har en sentral rolle i å drive enheten mot mer verdiøkende arbeid innenfor regnskapsområdet i årene fremover. Du forventes å bidra til at UDI har en moderne og fremtidsrettet regnskapsfunksjon, gjennom bl.a. å sikre god datakvalitet i en mer datadreven økonomistyring, delta i prosjektet for “Bestilling til betaling” og innføring av et nytt verktøy for innkjøpsanalyse. UDI skal innføre periodisert virksomhetsregnskap etter SRS (statens regnskapsstandarder) innen 2026 og det blir viktig med vedlikehold og utvikling av økonomimodellen og utvikling av effektive prosesser og bruk av systemer.  I tillegg til utviklingsoppgaver vil man måtte påregne ordinære driftsoppgaver innenfor regnskap. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Innføring av periodisert virksomhetsregnskap etter statens regnskapsstandarder (SRS) og sikre etterlevelse og rapportering til statsregnskapet og departement  
 • Bidra til kvalitet i regnskapsteamets leveranser internt i UDI og eksternt til statsregnskapet og departementet ved å levere pålitelig og god styringsinformasjon  
 • Bidra med å sikre effektive prosesser og rutiner, og god dokumentasjon av disse  
 • Være med å videreutvikle en prosessorientert og smidig arbeidsmetodikk innenfor regnskap  
 • Utvikle og effektivisere regnskapsprosessene gjennom standardisering, automatisering og robotisering 
 • Bidra til god internkontroll og høy datakvalitet i henhold til gjeldende regelverk og instrukser/prosedyrer  
 • Elektronisk fakturahåndtering; Fordeling, sluttkontroll/etterkontroll og avvikshåndtering 
 • Vedlikehold av leverandør- og kunderegister 
 • Oppfølging, kontroll og avstemming av regnskapet 
 • Kontroll av merverdiavgift 
 • Oppfølging av tilganger og fullmakter 
 • Opplæring, veiledning og rådgivning innen regnskap 

Kvalifikasjoner  

 • Utdanning på minimum bachelornivå med hovedvekt på økonomi og regnskap 
 • Minimum 3 års erfaring som regnskapsmedarbeider 
 • God kompetanse på både kontant- og periodisert virksomhetsregnskap  
 • Erfaren bruker av ERP-systemer (erfaring med UNIT4 er en fordel), ellers god IT-kompetanse og interesse 
 • Kjennskap til statlig økonomiregelverk og kontoplan 
 • Du har god generell regnskapsteknisk forståelse 
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk  

Dette er deg 

 • Du har gjerne erfaring fra data/teknologidrevet regnskap og vil være med å gjøre oss til «best i klassen»
 • Du liker å tenke nytt, er løsningsorientert, søker utvikling og forbedring 
 • Du er strukturert og resultatorientert, og du evner å både sette retning og å være en selvstendig gjennomfører på eget ansvarsområde 
 • Du har gode samarbeids- kommunikasjons- og relasjonelle ferdigheter, både mot interne og eksterne miljøer    
 • Du har evner og trives med å jobbe både operativt og å tenke langsiktig 
 • Du trives med en travel og uforutsigbar hverdag med høyt tempo 
 • Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 

Derfor bør du velge oss  

Du får spennende og utfordrende oppgaver i en virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag. Vi har høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere. Verdensbegivenheter påvirker jobben vår direkte, og vi er vant til å justere oss raskt etter svingningene i migrasjonen til landet. Profesjonalitet, menneskeverd og helhet er verdiene våre. De er viktige for oss, og skal påvirke hvordan vi løser oppgavene våre hver dag.   

Vi holder til i nye og flotte lokaler på Helsfyr, med en kjempegod kantine. Vi tilbyr goder som sommertid, trening i arbeidstiden, fleksitid, mulighet til delvis å jobbe hjemme når oppgavene tillater det, og ikke minst landets aller beste kolleger (mener vi).     

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse, eller etnisk bakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette i webcruiter når du søker stilling hos oss. Vi kaller alltid inn minst en kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.   

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspennet kr 550.000 – 700.000 (brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Et lønnstrekk på to prosent gir deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikringer i Statens pensjonskasse.    
   
Hva skjer nå? 

Du søker på stillingen via søknadssystemet WebCruiter og du må fylle ut CV- og søknadsfeltet. Du må også legge ved vitnemål, som kan lastes ned fra Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, må den være godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).    
  
Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli utelatt fra denne listen. I så fall må du begrunne hvorfor du ønsker det. Hvis vi beslutter at vi ikke kan innvilge ønsket ditt, tar vi kontakt med deg.     


Adresse: Innspurten 11D, 0663 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Trude Beate Sveen
Trude Beate Sveen
Økonomidirektør
Mei Lin Hau Hoff
Mei Lin Hau Hoff
Seniorrådgiver SR budsjett og økonomienheten
Arne Askautrud
Arne Askautrud
Seniorrådgiver HR og rekruttering

Om arbeidsgiveren

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no