Logo Skatteetaten

Er du vår nye leder? Innkreving, Skatteetaten
Om stillingen

Er du en leder som er opptatt av få medarbeiderne dine til å blomstre? Er du en pådriver for omstilling og økt endringstakt? Da kan dette være jobben for deg. Vi er en gruppe på 17 medarbeidere med solid kompetanse på innkrevingsfaget, som skal gjennom en endringsreise fra det manuelle til det mer komplekse. Dette vil gi oss en ny spennende hverdag, og vi er på jakt etter en leder som vil være med oss på reisen inn til Fremtidens innkreving.

Hva går jobben ut på?

 Jobben går ut på å sette retning, og sørge for at medarbeiderne dine får brukt sitt fulle potensiale gjennom arbeidsglede og motivasjon. Gruppen du skal lede har ett regionalt ansvar for innkreving av merverdiavgift - og vi jobber alle opp mot ett felles mål: Vi skal sikre finansieringen av velferdssamfunnet. ​

Arbeidsoppgavene til gruppen er saksbehandling og utøvelse av innkrevingsfaget gjennom virkemidler som utleggspant, tvangssalg, konkurs, søknader om betalingsavtaler med mer,  - men vi står nå i en endringsreise gjennom programmet; Fremtidens innkreving. Dette  er et sjuårig program for digital transformasjon av statlig innkreving, der vårt mål er å utvikle tjenester som henger sammen for brukerne. Den smidige endringsprosessen er godt i gang og våre medarbeidere står i løpende endring. Til dette så trenger vi en leder som vil navigere gruppen gjennom denne reisen.

Arbeidsoppgaver som tilhører denne stillingen er:

 • daglig ledelse av gruppen, oppfølging av ansatte  og sikre leveranse i tråd med avtalte mål og prioriteringer
 • videreutvikle et godt arbeidsmiljø og legge til rette for mestring, motivasjon og kompetanseutvikling
 • delta aktivt i avdelingens ledergruppe, herunder stille spørsmål og utfordre både prosesser og arbeidsmetodikk
 • delta i utviklingsarbeidet gjennom prosjekter og eget initiert forbedringsarbeid
 • støtte opp om vedtatte beslutninger og endringer, samt legge til rette for løpende utvikling
 • utøve raus og tillitsbasert ledelse gjennom etatens lederforventninger; være en fasilitator, kommunikator og  utforsker

Du vil bli en del av en ledergruppe bestående av fem ledere, og rapporter til seksjonssjef i avdeling avgift, divisjon innkreving. Hovedkontoret til divisjonen er i Trondheim, og din nærmeste leder sitter her. Vi er en ledergruppe som samarbeider tett, og støtter hverandre aktivt. Vi samarbeider ikke bare innad i seksjonen, men også utstrakt samarbeid med andre ledere med tilsvarende fagansvar. Det meste foregår digitalt, men vi møtes også og har fysiske ledersamlinger. Avdelingens andre underdirektørene sitter i Oslo, Bergen og Trondheim

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

For å lykkes i denne rollen krever det at du har de rette personlige egenskapene, men også at du har en bakgrunn som gjør deg til en trygg og god leder med stor grad av forretningsforståelse. Vi ser for oss at du har erfaring med:

 • å lede andre mennesker gjennom endring
 • å sette retning, og kan vise til god gjennomføringsevne.
 • god skriftlig og muntlig formidlings- og fremstillingsevne
 • en faktabasert tilnærming til beslutninger
 • å samarbeide godt med andre og er flink til å bygge gode relasjoner 
 • utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor relevante fagfelt. Lang og/eller relevant erfaring kan  kompensere for utdanningskrav
 • erfaring / forståelse for innkrevings faget er det en fordel, men ikke ett krav. 

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser etter deg som er nysgjerrig og utforskende, er åpen for nye ideer og fremgangsmåter. En strategisk leder som er opptatt av å drive prosesser fremover, og finne gode løsninger. Dette krever at du:

 • har pågangsmot, viser retning og kommuniserer tydelig slik at medarbeiderne dine føler seg trygg på å ta ansvar og benytter handlingsrommet 
 • ser medarbeiderne dine og deres kompetanse, slik at hver enkelt får muligheten til å utvikle seg, og bruke styrkene sine
 • som leder er positiv, entusiastisk, åpen for innspill og ideer, og ser gode løsninger
 • tåler usikkerhet og håndterer utfordringer/uenigheter på en god måte  

Det er viktig at du har gode relasjonelle evner og vet hvordan du kan få medarbeiderne dine til å blomstre.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som underdirektør, med en årslønn mellom 750 000 og 900 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.


Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
2V9A1530

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
14.04.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Tromsø
Stillingstittel:
Underdirektør
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Skatteetaten Tromsø, Hjalmar Johansens gate 21, 9007 Tromsø, Norge


Kontaktinformasjon

Stein-Ove Hjortland
Stein-Ove Hjortland
Seksjonssjef
E-post: stein-ove.hjortland@skatteetaten.no