Logo

Jurist - forebyggende tilsyn Avdeling for tilsyn, ArbeidstilsynetOm stillingen

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Nå har du muligheten!

Arbeidstilsynet skal legge premisser for, og følge opp, at virksomheter holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og sørge for seriøse og lovlige arbeidsforhold. Vi skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at virksomhetene etterlever arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og øvrig relevant regelverk som er tillagt Arbeidstilsynets myndighet. 

Som jurist i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv.  Vi søker etter deg som trives med saksbehandling, veiledning og kvalitetssikring i tett samhandling med kolleger – både jurister og inspektører. Om du i tillegg er en som tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide, vil vi gjerne høre fra deg. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, under utdanning eller i opplæring, er du også velkommen til å søke jobb hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Stillingen kan ha kontorsted i Tromsø eller Alta, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Nord (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard). Seksjonen arbeider per i dag med tilsyn innen bygg, anlegg og bergarbeid, hvor hovedfokus er å påvirke virksomhetenes helse- og sikkerhetsarbeid. Seksjonen jobber også med veiledning mot utførende virksomheter, byggherrer og bransjeorganisasjoner. På kontoret i Tromsø er det kolleger fra flere seksjoner i et tverrfaglig miljø med jurister og inspektører. Som jurist i tilsynsavdelingen må du påregne å utføre oppgaver for flere seksjoner. Jobben innebærer noe reising.    

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
14.04.2024
Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Sted:
Tromsø, Alta
Stillingstittel:
Jurist - forebyggende tilsyn
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling; herunder utarbeide overtredelsesgebyr, anmeldelser og tilrådning om straff
 • i noen grad delta i tilsyn
 • kvalitetssikring og oppfølging av rutiner
 • veiledning internt og eksternt
 • bidra i internt opplærings- og utviklingsarbeid
 • arbeid med høringer og utredninger
 • noe regelverksarbeid

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • arbeidserfaring fra én eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over er ønskelig 
 • erfaring innen arbeidsrett og/eller strafferett er ønskelig 
 • erfaring fra saksbehandling, veiledning og kontroll er ønskelig 
 • kunnskap om forvaltningsloven og offentleglova 
 • kunnskap om- og erfaring fra arbeid med HMS er ønskelig 
 • kunnskap om- og erfaring med arbeidsmiljøloven 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • førerkort for personbil (B)

Vi søker deg som

 • har evne og lyst til å jobbe som jurist i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel

Det er mange fordeler med å jobbe hos oss. Hos oss får du

 • lønn og stilling som rådgiver, kode 1434 (kr 540 000 - kr 650 000) eller seniorrådgiver, kode 1364 (kr 605 000 - 750 000) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. 
 • gunstig lån og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no
 • gode ordninger og fordeler: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø

Viktig å vite før du søker
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak. Adresse: Stortorget 2, 9008 Tromsø, Norge

Løkkeveien 111
9510 Alta
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Trond-Henry Skjønsfjell
Trond-Henry Skjønsfjell
seksjonsleder

Om arbeidsgiveren

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 750 ansatte og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no


Ansatte