Logo

Inspektør - arbeidslivskriminalitet Avdeling arbeidslivs-kriminalitet, ArbeidstilsynetOm stillingen

Har du lyst til å jobbe for et godt og lovlig arbeidsliv i Norge?

Nå har du muligheten!

Vi søker inspektør/seniorinspektør til en spennende, operativ stilling innenfor et viktig fagfelt i stadig utvikling.  
Vi søker deg som ønsker å bidra til et seriøst og anstendig arbeidsliv, samtidig som du motiveres av tverretatlig samarbeid for å kartlegge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. 

Arbeidstilsynet skal legge premisser for, og følge opp at virksomheter holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet og sørge for seriøse og lovlige arbeidsforhold. Vi skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at virksomhetene etterlever arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og øvrig relevant regelverk som er tillagt Arbeidstilsynets myndighet. Selv om norsk arbeidsliv som helhet er preget av ordnede forhold, har useriøse aktører fått stadig større innpass.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Stillingen har kontorsted i Stavanger, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere lokasjoner i område Vest (som utgjør Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal).

Jobben innebærer noe reising.

     

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
21.04.2024
Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Inspektør - arbeidslivskriminalitet
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

 • forebygge, avdekke og bekjempe sosial dumping, useriøsitet og arbeidslivskriminalitet
 • føre tilsyn med at virksomhetene jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet
 • føre tilsyn med grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår, herunder allmenngjøringsforskriftene
 • samarbeid med andre etater gjennom a-krimsenteret eller annet tverretatlig a-krimsamarbeid
 • saksbehandling i forbindelse med tilsyn
 • håndtering av tipshenvendelser til Arbeidstilsynet
 • opplæring og veiledning internt og eksternt
 • muligheter for deltakelse i internasjonalt samarbeid/prosjekt

Vi søker deg som har


 • utdanning på bachelornivå. Juridisk, teknisk eller samfunnsfaglig bakgrunn er ønskelig
  Relevant erfaring eller yrkesbakgrunn kan kompensere for manglende formell utdanning
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og du må kunne beherske engelsk
 • førerkort for personbil (B)

  Det er en fordel om du også har:
 • erfaring med kontroll- og tilsynsaktivitet
 • kunnskap om arbeidsmarkedet og utfordringer med useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • kunnskap om arbeidsmiljølovens krav til virksomhetenes arbeidsmiljø
 • erfaring fra arbeid med HMS
 • erfaring fra veiledning
 • bred praktisk yrkeserfaring/utførelse 
  

Vi søker deg som

 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn og veiledning i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, og har god evne til å gjennomføre og evne til å skape resultater
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig, fleksibel og løsningsorientert
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Det er mange fordeler ved å jobbe hos oss

Du vil få:

 • stilling og lønn som inspektør eller seniorinspektør i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 500 000 - kr 600 000 som inspektør og kr 550 000 – kr 730 000 som seniorinspektør.
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse : https://www.spk.no
 • gode ordninger og fordeler: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vareansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø

Viktig å vite før du søker
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.

Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak.
Adresse: Arbeidstilsynet Stavanger, Lagårdsveien 44, 4017 Stavanger, Norge


Kontaktinformasjon

Jens Erik Romslo
Jens Erik Romslo
Seksjonsleder

Om arbeidsgiveren

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!
Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 750 ansatte og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 www.arbeidstilsynet.no


Tilsyn 2