Logo Skatteetaten

Vi søker økonom til vår satsing på verdsettelse  Innsats, Skatteetaten
Om stillingen

Vi ser etter en  økonom til verdsettelsesgruppen i storbedrift

Storbedriftsavdelingen har ansvar for å sikre riktig fastsetting av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Ansvaret omfatter også petroleumsskatteregimet og særskatteregimene for kraft og rederi. Avdelingen har videre ansvar for saker og internasjonale avtaler om fastsetting av fortjeneste i multinasjonale konsern (internprising) og for å forvalte regelverket knyttet til global skattereform. 

I storbedriftsavdelingen er det en gruppe på ca. 10 medarbeidere som bistår de enkelte teamene og etaten for øvrig i spørsmål om verdsettelse eller som har betydelig innslag av verdsettelsesrelaterte problemstillinger eller komplekse finansielle/økonomiske forhold. Gruppen er tillagt en rådgivende funksjon og den skal bidra til å sikre at øvrige beslutningstakere har det best mulige beslutningsgrunnlaget i form av analyser og råd som er faglig forankret, kvalitetssikret og konsistent.

Verdsettelsesgruppen vil etter behov bidra i ulike faser av avdelingens arbeid, det være seg som ledd i kontrollhandlinger, i forbindelse med klagesaker og rettslige prosesser eller i forbindelse med internasjonal tvisteløsning og forhandlinger med andre lands myndigheter.

Til verdsettelsesgruppen søker vi en økonom. Stillingen er ved vårt kontor i Sandvika og er knyttet til MAP/APA seksjonen, som har ansvar for internasjonale avtaler og tvisteløsning i saker om fastsetting av skattepliktig overskudd i multinasjonale konsern (internprising). Som verdsetter tilknyttet MAP/APA seksjonen vil du også kunne få oppgaver innenfor seksjonens øvrige ansvarsområde.

Hva går jobben ut på?

 • bistå saksbehandlere i saker om verdsettelse eller problemstillinger med betydelig innslag av verdsettelsesrelaterte og/eller komplekse finansielle/økonomiske forhold
 • foreta egne verdsettelsesanalyser og andre økonomiske/finansielle analyser
 • analysere, forklare og belyse spesifikke verdsettelsestekniske og/eller finansielle forhold relatert til saksarbeidet i etaten, eventuelt også opp mot rettslige prosesser
 • forberede og bidra i internasjonale forhandlinger i skattesaker om verdsettelsesrelaterte tema og internprising
 • sikre god samhandling med etatens øvrige fagmiljøer, samt internasjonale og eksterne relasjoner   

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • økonomiutdanning på masternivå, med relevante fagkombinasjoner innen finans, økonomi, regnskap
 • nyutdannet eller med 1-3 års relevant arbeidserfaring, for eksempel fra anerkjent rådgivnings- eller revisjonsmiljø. Vi oppfordrer også studenter som blir ferdige med utdanningen våren 2024 til å søke
 • stor selvstendighet i arbeidsutførelsen og evne til skjønnsutøvelse
 • sterke analytiske evner og god forretningsforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode eksamensresultater

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT/HK-direktoratet.

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser etter deg som  liker å ta en rådgivende rolle. Du må kunne se helheten og få fram kjernen i komplekse problemstillinger. Du må ha gode samarbeidsevner og  kunne jobbe effektivt i tverrfaglige team. Du må ha evne til å arbeide selvstendig og på prosjektbasis. Du må ha gode kommunikasjonsevner og bidra til å finne vellykkede løsninger.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 
 
Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.
 
Du blir ansatt som rådgiver, med en årslønn mellom 570 000 og 700 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine.  

Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.  


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
2V9A1894

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
28.04.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Sandvika
Stillingstittel:
Økonom verdsettelse
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Elias Smiths vei 24, 1337 Sandvika, Norge

Elias Smiths vei 24
1337 Sandvika
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Arthur Kristoffersen
Arthur Kristoffersen
seksjonssjef