System/løsningsarkitekt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Om stillingen

Vi ønsker DEG som vil jobbe med å tilrettelegge for brukerorientert og bærekraftig arkitektur med formål å realisere IMDis samfunnsoppdrag!
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har påbegynt en spennende reise innen digitalisering som innebærer bl.a. gjennomføring av en ambisiøs strategi for skytjenester med Microsoft Azure som vår foretrukne skyplattform.

Digitaliseringsavdelingen har ansvar for IMDis tjenesteportefølje over et bredt spekter av fagområder, og har en pådriverrolle for god utnyttelse av teknologiske muligheter. Avdelingen har også ansvar for helhetlig digital styringsmodell som krysser organisatoriske grenser, med et økt fokus på smidige metoder for tjenesteutvikling. Basert på prinsipper for tjenesteutvikling og DevOps, sikrer modellen en mer sømløs og effektiv flyt gjennom hele livssyklusen til en tjeneste.

  Hos oss kommer du til å jobbe sammen med dyktige, rause og engasjerte kolleger
  Vi er en positiv gjeng som er opptatt av innovasjon og som har tillitt basert ledelse som legger til rette for prøving og feiling. Du vil jobbe på tvers av tjenester som er bemannet av IMDi interne fagressurser og ressurser fra våre leverandører.

  Vi søker etter arkitekter som kan gå i fronten av digitaliseringsarbeidet og som trives med å brøyte veien mens man går. Vi ser etter deg som har erfaring fra utviklingsmiljø, gjerne som konsulent eller hos statlige etater. Du vil påvirke valg av arkitektur og teknologi, jobbe med arkitektur på tvers av tjenestene og bidra inn som utvikler der det trengs. I denne rollen vil du arbeide nært med våre strategiske tiltak for å modernisere monolittiske systemer, og engasjere deg i tverrfaglig samarbeid innen vårt arkitekturforum, utviklings- og skyplattformer, samt vårt miljø for sikkerhet. Hvis du ønsker å utvikle deg som arkitekt og utfordre hvordan IMDis fremtidige digitale tjenester skal se ut, er dette stillingen for deg.

  Dette blir noen av dine arbeidsoppgaver: 

  • Ansvarlig for at besluttet virksomhetsarkitektur realiseres og ivaretas i våre digitale løsninger
  • Bidra til å definere arkitekturstandarder og beste praksis for fagsystemer, applikasjoner og plattformer.
  • Bidra til strategiske initiativer for å transformere monolittiske systemer til en moderne, tjenestebasert arkitektur.
  • Ansvarlig for å utforme løsningsarkitektur i henhold til gjeldende arkitekturprinsipper og besluttet arkitektur
  • Holde deg oppdatert på ny teknologi (også innenfor Kunstig Intelligens) og muligheter. 
  • Du vil jobbe tett sammen med virksomhets- og løsningsarkitekter, tjenesteeiere, utviklere og andre interessenter på tvers av smidige og tverrfaglige team.
  Begrenset reisevirksomhet. 

  Kvalifikasjoner

  Dette må du ha: 

  • Universitets- eller høyskoleutdanning fortrinnsvis bachelorgrad. 
  • Erfaring fra arkitekturarbeid eller systemutvikling
  • Erfaring med forankring i ulike type fagmiljøer
  • Erfaring innen strukturering og modellering av fagarkitektur, tjenestearkitektur og informasjonsarkitektur
  • Forståelse for hvordan arkitektur og teknologi kan brukes for å understøtte fagprosesser
  • God norsk fremstillingsevne muntlig og skriftlig

  Det er en fordel om du også har: 

  • En eller flere sertifiseringer innen utviklingsarbeid og/eller arkitekturrammeverk, som for eksempel TOGAF, ArchiMate, UML, BPM, ITIL eller tilsvarende.
  • Erfaring med smidig-metodikker (Smidig, Agile, Lean).
  • Erfaring med DevOps
  • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til de nasjonale komponentene.
  • Erfaring med .NET.
  • Kjennskap til CMS plattform Optimizely.
  • God kompetanse og/eller erfaring med Microsoft Azure (Azure Container Instances, APIM, Azure DevOps).

  Annet:

  • Sertifiseringer som er relevant for utøvelse av stillingen. 

  For å lykkes og trives i jobben, må du ha/være: 

  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner – herunder evne til å kommunisere arkitektur relaterte temaer fra teori til praksis, er raus med å dele kompetanse, evne å samarbeide tverrfaglig samt fasilitere gode diskusjoner og beslutningsprosesser.
  • Gode analytiske evner – du setter deg raskt inn i kompleks problemstilling og informasjon, ser sammenhenger på tvers og klarer å omsette brukers behov om til løsninger.
  • Proaktiv – du er en pådriver for å utvikle nye og kreative løsninger med virksomhetens mål i fokus og ha gode gjennomføringsevner. Du er løsningsorientert og opptatt av å yte god service både internt og eksternt.
  • Hands on og pragmatisk– du jobber selvstendig, strukturert og metodisk. Du har en pragmatisk innstilling og evner å tilpasse deg ihht teknologi og organisasjon.

  Vi tilbyr

  • Lønn som Systemarkitekt/løsningsarkitekt, stillingskode 1113 Prosjektleder kr. 650 000 - kr. 850 000. 
  • Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
  • Du vil, som ansatt i staten, bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på spk.no/medlemskap-i-spk.
  • IMDi har en livsfaseorientert personalpolitikk med gode og fleksible arbeidstidsordninger og mulighet til å trene i arbeidstiden. Vi tilpasser arbeidshverdagen etter ansattes rettigheter, behov og livssituasjon.
  • IMDi fokuserer på kontinuerlig kompetanseutvikling for den enkelte og vil stimulere til at alle våre ansatte tilegner seg ny og nyttig kunnskap. Derfor har vi gode ordninger for opplæring i forskjellige kurs og sertifiseringsprogram for å opprettholde faglig dyktighet og profesjonalitet på lang sikt.
  • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø.
  • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser.
  • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget.

  Nøkkelinformasjon

  Søknadsfrist:
  22.04.2024
  Arbeidsgiver:
  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
  Sted:
  Oslo
  Stillingstittel:
  (2024/16) System/løsningsarkitekt
  Stillinger:
  1
  Ansettelsesform:
  Fast
  Stillingsprosent:
  100
  Webcruiter-ID:
  4784185284

  Kontaktinformasjon

  Christine Rabassa Stautland
  Christine Rabassa Stautland
  avdelingsleder

  Adresse: Tollbugata 20, 0152 Oslo, Norge

  Om arbeidsgiveren

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

  Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2023 ca. 371 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca. 18,8 mrd. kr. i tilskuddsmidler. Arbeidsspråket i direktoratet er norsk.

  IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

  I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.