Logo

Seniorrådgiver - Nasjonal seksjon arbeidslivskriminalitet Avdeling for arbeidslivskriminalitet, ArbeidstilsynetOm stillingen

Har du lyst til å bidra til et seriøst og anstendig arbeidsliv og til at kriminelle aktører ikke får fotfeste i arbeidslivet? 

Norsk arbeidsliv er i helhet preget av ordnede forhold. Likevel er det store utforinger knyttet til arbeidslivskriminalitet, utnyttelse av sårbar arbeidskraft og useriøsitet i enkelte bransjer. Det er opprettet Treparts bransjeprogram i fire spesielt utsatte bransjer; renhold, uteliv, transport og bilbransjen. Hvert program består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene. Arbeidstilsynet leder, drifter og koordinerer dette arbeidet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hensikten er å mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til i fellesskap å dokumentere og ta tak i felles, erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte bransjer.

Vi søker nå etter en prosessleder som har god helhetsforståelse av utfordringene som sosial dumping, useriøsitet og arbeidslivskriminalitet representerer, til å lede og koordinere de fire bransjeprogrammene. Du må ha analytisk kompetanse og trives i et tverretatlig fag- og arbeidsmiljø. Du ansettes i Avdeling for arbeidslivskriminalitet  (a-krim), Nasjonal seksjon arbeidslivskriminalitet, med arbeidssted i Oslo. Seksjonen består av dyktige og hyggelige rådgivere og jurister som har kontorsted flere steder i landet. På kontoret i Oslo er det også kollegaer fra flere seksjoner i Arbeidstilsynet i et tverrfaglig miljø.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
28.04.2024
Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Seniorrådgiver - Nasjonal seksjon arbeidslivskriminalitet
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

 • lede og koordinere arbeidet i bransjeprogrammene
 • legge til rette for samarbeid mellom ulike aktører og sørge for gode arbeids – og forankringsprosesser, både internt og eksternt
 • budsjett og økonomirapportering 
 • utrednings – og utviklingsarbeid knyttet til planlegging og gjennomføring av tiltak
 • ha oversikt over aktuell forskning, trender og utviklingsbehov i de aktuelle bransjene

Stillingen vil også kunne delta i seksjonens øvrige oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

 • minimum bachelorgrad i samfunnsfag eller andre relevante fagområder
 • sertifisering innen/dokumentert erfaring fra prosjektledelse eller lignende
 • arbeidserfaring fra å lede prosjekter eller prosesser og kunnskap om hva som må til for å komme i mål
 • alternativt erfaring fra partssamarbeid

Det er også ønskelig med

 • erfaring med å holde presentasjoner for større og mindre forsamlinger
 • erfaring fra budsjettarbeid

Vi søker deg som har 

 • gode samarbeidsegenskaper
 • evne til å ta ansvar
 • evne til å fylle og forme rollen og er utviklingsorientert
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt. 

Det er flere god grunner til å jobbe hos oss

Hos oss får du

 • lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, kode 1364 (kr 636 460 - 789 000), avhengig av dine kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no
 • gode ordninger: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et kompetent og utviklende fagmiljø

 

Viktig å vite før du søker
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.
Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntaket.Adresse: Østensjøveien 34, 0667 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Cathrine Prahl Reusch
Cathrine Prahl Reusch
Seksjonsleder

Om arbeidsgiveren

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 750 ansatte og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Arbeidstilsynet - for et godt arbeidsliv


Ansatte