Er du den allsidige utvikleren vi søker? Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling fellesfunksjonerOm stillingen

Vil du kode nær brukerbehovene?

Plan- og bygningsetaten har vært igjennom en OU-prosess hvor hele etaten har fått ny struktur. Avdeling fellesfunksjoner består av 5 seksjoner hvor noen også har enheter under seg. Seksjon teknologi har 2 enheter under seg, enhet systemutvikling og enhet IKT.

Vi i enhet systemutvikling lager Saksinnsyn og Planinnsyn og sørger for at de riktige dataene brukes til riktig tid på riktig måte. Vi har ansvar for saksbehandlingssystemet internt i etaten og jobber også med veiledningsløsningene våre for publikum og næringsliv.

Vi tilrettelegger for digital innovasjon og trenger en til på laget!   

Hos oss får du en variert arbeidsdag med utviklingsoppgaver fra årsplanen vår avbrutt av små eller store hasteoppdrag eller bare noen som trenger litt hjelp fra deg. 

Stillingen er plassert i enhet systemutvikling, en enhet på tolv personer med høy kompetanse, ansatte med lang fartstid og som er over gjennomsnittet opptatt av tillit, samarbeid, helhet og et godt arbeidsmiljø.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
21.04.2024
Arbeidsgiver:
Oslo kommune
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Sjefsingeniør
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

 • du kommer til å lede og utføre små og større utviklingsoppgaver og vil i mange tilfeller bruke din gode sql- og databasekompetanse eller front/backend-kompetanse til oppgaven
 • du har programmeringsoppgaver som involverer skjemaer, innsynsløsninger og microtjenester
 • du snakker med andre i etaten for å kunne få nok innsikt til å forstå hva de faktisk trenger å gjøre. Så tilrettelegger du på den tekniske siden
 • du setter opp, bruker og vedlikeholder tjenester med Microsoft Power BI og Fabric
 • du har også oppgaver av litt mer strategisk art som dreier seg om å fremstille beslutningsgrunnlag og ta teknologiske valg sammen med utviklingsteamet

Kvalifikasjoner

 • du har relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, minimum master, fortrinnsvis fra for eksempel informatikk, informasjonsteknologi, datavitenskap, systemvitenskap eller geomatikk
 • du har god erfaring med databaser og -spørringer, gjerne både Oracle, PostgreSQL/PostGis og MS Sql
 • du er ganske god til å programmere og har kjennskap til en eller flere: JavaScript, HTML5, CSS3, TypeScript, React, Java, Node, Python, AWS, Git. Erfaring med fri programvare og geodata vil være en fordel
 • du har erfaring med ETL-verktøy. Hos oss bruker vi mye FME
 • erfaring med serveroppsett og -konfigurasjon er ønskelig, og erfaring med AWS og Microsoft BI og Fabric er en fordel.   
 • du uttrykker deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • søker med god og relevant realkompetanse og utdanning, som ikke fullt ut oppfyller kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker 

Personlige egenskaper

 • du liker å snakke med andre og du klarer å nøste opp i brukerens behov slik at vi får løsninger som er så gode som mulig for alle parter
 • du er relativt ryddig og strukturert siden ryddig kode er best
 • du har gjennomføringsevne, men er samtidig utholdende de gangene vi må vente på andre 
 • du er analytisk og klarer å se hvordan detaljene henger sammen med helheten fordi når vi skrur på noe et sted, får det fort en konsekvens for noe annet
 • du er ikke redd for å prøve deg på noe du ikke kan. Det er sånn vi lærer mye raskt
 • du blir ikke skremt av gammel kode og liker å kunne sette deg inn i kompliserte systemer

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende oppgaver som bidrar til smidige arbeidsprosesser internt og økt medvirkning og meroffentlighet eksternt
 • høy autonomi, stor fleksibilitet og mangfold av oppgaver
 • du får tilgang til data som bare fantasien, GDPR og annet relevant lovverk setter grenser for hvordan vi kan bruke
 • trening i arbeidstiden
 • fleksitidsordning
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring som dekkes av arbeidsgiver
 • En arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter lønnstrinn 54-56 som tilsvarer fra kr 812 100 til kr 849 900 per år             


Adresse: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, Vahls gate 1, 0187 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Elizabeth Kerr
Elizabeth Kerr
enhetsleder

Om arbeidsgiveren

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten ber aldri om BankID-informasjon i søknadsprosessen. 

 


Oslobilde_wc1_400x300_