Logo Skatteetaten

Er du revisor eller økonom og klar for  spennende oppgaver innen internprising Innsats, storbedrift
Om stillingen

Er du en dyktig revisor eller økonom som kunne tenke deg å jobbe med et internasjonalt fagområde i grensesnittet mellom økonomi og jus? 

Avdeling storbedrift har ansvar for å sikre riktig fastsetting av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Ansvaret omfatter også petroleumsskatteregimet og særskatteregimene for kraft, havbruk og rederi. Avdelingen har videre ansvar for saker og internasjonale avtaler om fastsetting av fortjeneste i multinasjonale konsern (internprising) og for å forvalte regelverket knyttet til global skattereform.

Vi søker nå en dyktig kollega til seksjon internprising i Moss. Seksjonen er en del av storbedrift og består av omtrent 70 medarbeidere fordelt på lokasjonene Moss, Oslo, Sandvika, Stavanger og Trondheim. Vi er Norges største fagmiljø innen internprising og vårt ansvar er å sikre at transaksjoner mellom foretak i multinasjonale konsern er gjennomført på markedsmessige vilkår.

Internprisingsområdet omfatter et bredt spekter av juridiske og økonomiske problemstillinger. Vi jobber derfor i tverrfaglige team, hvor du som medarbeider vil ha stor mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag. Du vil arbeide med varierte, spennende og komplekse problemstillinger innenfor både nasjonal og internasjonal skatterett, regnskap og revisjon. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø hvor faglig kvalitet, kunnskapsdeling og samhandling vektlegges.

Fra 1. januar 2023 er det innført grunnrenteskatt på havbruk og fra 1. januar 2024 er det innført grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Som følge av høyere skattesatser på grunnrenteinntekter, vil internprising få økt relevans for aktørene i disse bransjene. Du vil derfor kunne få mulighet til å opparbeide deg kunnskap om havbruk og vindkraft og arbeide med veiledning og kontroll i tilknytning til de nye grunnrenteskattene.

Hva går jobben ut på?

Du vil få en hverdag med utfordrende arbeidsoppgaver, som vil gi deg en bred forståelse av skatteforvaltning, internasjonal bedriftsbeskatning og multinasjonale konserns virksomhet.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet å:

  • utarbeide analyser av komplekse økonomiske forhold
  • ha ansvar for saker, herunder gjennomføring av kontroller og saksbehandling
  • ha dialog med skattepliktige og deres representanter
  • bidra til rettsutvikling, nasjonalt og internasjonalt
  • bistå i eventuelle rettssaker og internasjonale samarbeid

Det er også muligheter for å skrive artikler om relevante faglige forhold, holde foredrag og bidra til opplæring av andre medarbeidere. 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

  • du har fortrinnsvis mastergrad innen revisjon eller økonomi med gode eksamensresultater. Du som har bachelorgrad og dokumentert relevant realkompetanse kan også søke. Vi oppfordrer også studenter som blir ferdige med utdanningen sin våren 2024 til å søke.
  • kunnskap om havbruk og kraftproduksjon samt (internasjonal) bedriftsbeskatning og/eller internprising vil bli særskilt vektlagt, men dette er ikke et krav for å søke på stillingen
  • erfaring fra multinasjonale konsern anses som en fordel 

Utenlandske utdanninger må være godkjent av NOKUT/Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hva ser vi etter hos deg?

For å lykkes i stillingen hos oss, må du kunne arbeide selvstendig og strukturert. Du må også kunne samarbeide godt med kolleger og kommunisere godt med skattepliktige og deres rådgivere. Du må derfor ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

En viktig egenskap er at du har sterke analytiske evner og trives med å kartlegge, analysere og forstå økonomiske sammenhenger. Du har god forretningsforståelse, ser helhet og er resultatorientert i din måte å løse oppgavene på. Som person er du fleksibel og du motiveres av å gjøre menneskene rundt deg gode.

Din motivasjon for å søke på denne stillingen bør komme klart frem av søknadsteksten. 

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden.  Som medlem av Statens pensjonskasse vil du nyte godt av gode pensjonsordninger og gunstige betingelser for lån. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som rådgiver (kode 1434) eller skatterevisor (kode 1223) fra kr 570 000 – kr 700 000, eller som seniorrådgiver (kode 1364) eller spesialrevisor (kode 1224) fra kr 650 000 – kr 850 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene regnes som prøvetid. 

For stilling som revisor må du ha minimum karakter C i følgende fire emner: Skatterett, Rettslære, Revisjonsteori og -metode, samt Årsregnskap og god regnskapsskikk.

Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
Skattekontoret i Moss

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
18.04.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Moss
Stillingstittel:
Revisor eller økonom
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Bernt Ankers gate 17, 1524 Moss, Norge


Kontaktinformasjon

Fabian Mikarlsen Storm
Fabian Mikarlsen Storm
underdirektør