Sommervikarer bibliotek- og arkivarbeid Nasjonalbiblioteket   Om stillingen

Seksjonene Depotbiblioteket, Material- og magasinhåndtering og Levende bilder har ledig 12 sommervikariater innenfor generelt bibliotek- og arkivarbeid i Mo i Rana.

 

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.04.2024
Arbeidsgiver:
Nasjonalbiblioteket
Sted:
Mo i Rana
Stillingstittel:
Sommervikarer bibliotek- og arkivarbeid
Stillinger:
12
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Sommerjobb
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

Nasjonalbiblioteket trenger i sommer hjelp til generelt bibliotek- og arkivarbeid som rydding i magasin, betjening av automatlager, registrering, mottak og forsendelse av post, oppakking og emballering samt magasinering.
 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har minst ett år videregående utdanning og/eller en påbegynt bibliotek- eller arkivfaglig utdannelse eller tilsvarende.
Det vil være en fordel om du har erfaring fra tilsvarende arbeid.

Annet:

Vi har behov for våre sommervikarer i periodene våre faste medarbeidere avvikler ferie, i perioden juni - august. Dersom det er tidspunkt i denne perioden du ikke kan jobbe, ber vi om at det opplyses om det i søknaden.
 
Kun elektroniske søknader innsendt og registrert i vårt rekrutteringssystem vil bli behandlet.

Personlige egenskaper

Våre sommervikarer må kunne arbeide effektivt, resultatorientert, grundig og selvstendig. Det er viktig for oss at du er initiativrik, og at du bidrar til et godt arbeidsmiljø der vi hjelper hverandre med å gjøre en god jobb.
 

Vi tilbyr

Lønn som stillingskode 1070 Sekretær (fra ltr. 25). Aktuell lønnsplassering for stillingen er ltr. 37-40 som for tiden utgjør brutto fra kr. 423 300 - 437 900 pr år
Medlemskap i Statens Pensjonskasse dersom vilkårene er oppfylt.


Adresse: Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana, Norge


Kontaktinformasjon

Gunhild Myrbakk
Gunhild Myrbakk
seksjonsleder
E-post: gunhild.myrbakk@nb.no
Helen Sakrihei
Helen Sakrihei
seksjonsleder
E-post: helen.sakrihei@nb.no
Stig Sivertsen
Stig Sivertsen
seksjonsleder
E-post: stig.sivertsen@nb.no
Spørsmål om søknad og CV
Spørsmål om søknad og CV
E-post: personal@nb.no

Om arbeidsgiveren

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har ca. 600 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.


NB Rana høstfasade