Logo Skatteetaten

Motiveres du av å drive frem endringer innen finansområdet? Skatteetaten
Om stillingen

Til nyopprettet stilling inn mot produktet finans søker vi seniorrådgiver/seniorskattejurist. 

Finansområdet omfatter arbeid med skatt, innrapportering og kunnskap om internasjonale avtaler og regelverk. Dette er en dynamisk og spennende rolle. Det skjer mye internasjonalt med stadig nye EU-direktiver, global skattereform, OECDs internasjonale standard om deling av informasjon fra digitale plattformtjenester, samt internasjonal standard om rapportering av kryptoaktiva. Dette er områder du vil følge tett.  

Hva går jobben ut på?

 • prosess og dialog med eksterne aktører som Euronext, banker og andre finansinstitusjoner både med henhold til det som rapporteres i dag, samt bidra til å drive frem endringer og utvikling, slik at flere finansprodukter blir innrapportert til skatteetaten 
 • utstrakt kontakt og dialog mot andre enheter i skatteetaten særlig innad i divisjonen, mot produktleders team, juridisk stab, IT-miljøet, men også tett mot andre aktuelle ressurspersoner ellers i etaten som kan bidra med finansproduktets utvikling 
 • komme med innspill til høringsuttalelser, særlig på finansområdet  
 • holde deg faglig oppdatert og følge med på endringer i internasjonalt regelverk, særlig det som gjelder plikter knyttet til å utveksle opplysninger over landegrenser 
 • eventuelt bidra inn i prosjekter 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Vi søker deg som har høyere utdanning på masternivå innen eksempelvis økonomi, rettsvitenskap, samfunnsfag eller annen relevant utdanning. Oppnådd bachelorgrad er tilstrekkelig dersom man har særlig relevant erfaring. Har du tatt utdanningen i utlandet må graden være godkjent av NOKUT eller HK direktoratet.  

For øvrig er det krav til: 

 • erfaring fra finansområdet 
 • forretningsforståelse, da det er høy faglig kompleksitet 
 • å evne å jobbe frem endring og å holde i prosesser 
 • høy digital kompetanse  
 • beherske norsk og engelsk, da det vil være mye dialog på engelsk 

 

Det er en fordel: 

 • med erfaring fra å jobbe i matrise i store komplekse organisasjoner 
 • å trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom jus og IT 

 

Hva ser vi etter hos deg?

Vi søker en kollega som: 

 • har gode samarbeidsevner, er god på relasjonsbygging og er flink til å skaffe seg et godt faglig nettverk 
 • arbeider selvstendig 
 • har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig 
 • håndterer endring  
 • har stor arbeidskapasitet 
 • er nysgjerrig og evner å tilegne seg ny kunnskap 
 • er analytisk 

Hvorfor skal du velge oss?

Grunnlagsdata-gruppa i Grimstad består av 24 kolleger, hvorav 12 innen finansområdet. Alle divisjoner er representert ved Grimstadkontoret, og det er et stort og kompetent fagmiljø. 

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag. 
 
Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.  
  
Vi har trivelige, nyrenoverte kontorlokaler i Grimstad, men vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.   

Du blir ansatt som seniorskattejurist eller seniorrådgiver, med en årslønn mellom kr 700 000 og 820 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. Høyere lønn kan i spesielle tilfeller vurderes.  

Noe reising må påregnes.  


Verdt å merke seg før du søker 

Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.
 
Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju. 
 
Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.  

 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
2V9A1171

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
21.04.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Grimstad
Stillingstittel:
seniorrådgiver/seniorskattejurist
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Skatteetaten Grimstad, Jon Lilletuns vei 1, 4879 Grimstad, Norge


Kontaktinformasjon

Hans Kristian Søfteland
Hans Kristian Søfteland
underdirektør