Logo Skatteetaten

Vil du være med å gjøre Norge enklere å bruke? IT, Skatteetaten
Om stillingen

Vi søker deg som trives i skjæringspunktene mellom brukere, forretning og IT i en smidig utviklingsorganisasjon. I Skatteetaten bygger vi løsninger som berører hver innbygger, bedrift og organisasjon i Norge. Vi jobber hver dag med å forenkle løsningene våre og sette brukeren i sentrum: Det skal være enkelt for alle innbyggere i Norge å benytte seg av våre løsninger.

Hvem er du?
Du forstår forretningens behov og kan omgjøre dette til oppgaver for utviklere – slik at vi kan levere gode og samfunnsnyttige løsninger. Du må også forstå hva sluttbrukerne har behov for, og hvordan teknologien fungerer. Å være en god prosessdriver og kunne kommunisere godt med forretningen, produktleder, designere og utviklere er et viktig suksesskriterium. Det ligger deg naturlig å være proaktiv og oppsøkende. Du motiveres av å jobbe med smidig utvikling i tverrfaglige team, og mestrer metode og verktøy som er nødvendig for å levere. Du vil jobbe med oppgaver knyttet til både nyutvikling og forvaltning.

Har du kompetanse til å bringe oss fremover i utviklingen av den mest moderne og innovative IT-løsningen for merverdiavgift verden har sett?

Hva går jobben ut på?

Oppgavene og ansvar vil variere noe etter behov. Du vil blant annet kunne jobbe med:

 • lede behov- og kravarbeid innenfor teamets løsningsområde
 • kartlegge brukernes behov og omsette disse til løsning
 • analysere, strukturere, dokumentere og kommunisere krav
 • bidra til å se nye løsninger og muligheter
 • være pådriver for samarbeid på tvers av fagområder
 • bidra til at funksjonalitet utvikles og forvaltes i henhold til forretningsmessige behov

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • høyere utdanning innen IT eller andre relevante realfag, gjerne på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • flere års arbeidserfaring som funksjonelt ansvarlig eller tilsvarende rolle i systemutviklingstiltak
 • kunnskap og erfaring med å strukturere og beskrive behov og krav
 • erfaring fra systemutviklingsprosjekter eller forvaltning med smidig metodikk
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Det er en fordel om du har (men ikke et MÅ-krav):

 • erfaring med å strukturere og beskrive behov gjennom modeller, epos, brukerhistorier og akseptansekriterier
 • erfaring med produktorientering og smidig utvikling
 • god generell IT-teknisk forståelse og kompetanse
 • erfaring med å forholde seg til juridiske føringer i behov- og kravarbeid
 • erfaring med BPMN, UML eller andre metodikker
 • erfaring med Confluence, Jira og Mural

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser etter deg som:

 • er en god relasjonsbygger, som kan bygge tillit med folk fra ulike miljøer og nivåer, og fungerer godt i team
 • er leveranse- og resultatorientert
 • har evne til å raskt sette seg inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og se behov på tvers
 • er beslutningsdyktig og med evne til å prioritere
 • kan lede og få andre med deg – uten en formell lederrolle

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 
 
Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.
 
Du blir ansatt som seniorrådgiver/senioringeniør, og får en brutto årslønn mellom kr 650 000 – 880 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.


Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

 

Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


2V9A1550

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
15.04.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Grimstad
Stillingstittel:
Funksjonelt ansvarlig
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Jon Lilletuns vei 1 AS, Jon Lilletuns vei 1, 4879 Grimstad, Norge


Kontaktinformasjon

Helge Bendixen
Helge Bendixen
underdirektør
E-post: helge.bendixen@skatteetaten.no
Kjetil André Egholm
Kjetil André Egholm
prosjektleder
E-post: kjetilandre.egholm@skatteetaten.no