Logo Skatteetaten

Vil du jobbe med sikkerhetsanalyse og operativ datasikkerhet?  IT
Om stillingen

Dataangrep er en økende trussel for offentlige myndigheter, og Skatteetaten bygger opp sin kapasitet innen operativ datasikkerhet!

Vi har et pulserende miljø innen operativ sikkerhet hvor ingen dag er lik, og det satses på kompetanse, øving og utnyttelse av avansert teknologi til vår fordel i kampen mot cyberangrep. Vi søker deg som vil være med å forvalte sikkerhetsproduktene i Skatteetaten slik at vi får best mulig oppdagelsesevne - enten du kommer rett fra skolebenken eller har flere år med erfaring!

Teamet du blir en del av består av 14 medarbeidere fordelt på Grimstad og på Mo i Rana, og begge steder er derfor aktuelle arbeidssteder. 

Hva du får jobbe med hos oss?

 • inntrengingsdeteksjon og analyse av alarmer
 • bidra til at Skatteetaten har et oppdatert situasjonsbilde
 • utøve respons og koordinering ved IKT-sikkerhetshendelser
 • bidra til å utvikle og forbedre den operative sikkerhetskapasiteten i Skatteetaten
 • delta sammen med andre ift å kalibrere og drifte Microsoft Defender produktene

Hvilken kompetanse er nødvendig i stillingen?

For å være aktuell for stillingen må du ha utdanning på minimum bachelornivå innenfor IKT- fag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. I tillegg har du god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMLIG: 

I tillegg er det ønskelig med:

 • kunnskap om håndtering av sikkerhetshendelser og analyse av logger
 • ønskelig med kunnskap og erfaring innen informasjonssikkerhet
 • ønskelig med kunnskap og rådgivning om de forskjellig Microsoft Defender produktene
 • ønskelig med kunnskap om analyse av skadevare (malware) og nettverkstrafikk
 • ønskelig med kjennskap til logganalyse av Unix-systemer
 • ønskelig med kjennskap til Azure-tjenester og plattform
 • ønskelig med kjennskap til Splunk loggverktøy og Splunk som SIEM verktøy
 • ønskelig med kjennskap til eller programmeringserfaring fra script/KQL/Splunk/Terraform/Power Automate

Vi ber om at attester, vitnemål/karakterutskrifter lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hva slags kollega vi ønsker oss? 

Vi ser etter deg som vet at IT-sikkerhet er ferskvare og et fagfelt som endres kontinuerlig. Derfor er det viktig at du er engasjert i-, og holder deg oppdatert på det som skjer innen fagområdet ditt. Vi ser for oss at du har en strukturert arbeidstilnærming, er analytisk anlagt og setter deg lett inn i nye fagområder. Du bør være relativt selvgående og kunne ta initiativ og et selvstendig ansvar for utvikling av løsninger. Da vi jobber sammen i team i en relativt uforutsigbar hverdag, er gode samarbeidsegenskaper og en dose fleksibilitet egenskaper vi også setter pris på.

Hvorfor skal du velge oss?

Vi tilbyr: 

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • mulighet til kompetanseutvikling og læring
 • trening i arbeidstiden og bedriftsidrettslag med mye å tilby av aktiviteter
 • raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som overingeniør/rådgiver/seniorrådgiver/senioringeniør fra kr 540.000 - kr 740.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Hvordan er det å jobbe hos oss – sånn egentlig?

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.


Tech

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
21.04.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Grimstad, Mo i Rana
Stillingstittel:
Sikkerhetsanalytiker
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Skatteetaten Grimstad, Jon Lilletuns vei 1, 4879 Grimstad, Norge

Skatteetaten Mo i Rana
Terminalveien 2
8624 Mo i Rana
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Svein Tjemsland
Svein Tjemsland
underdirektør