Logo Skatteetaten

Vil du jobbe som endringsleder i et spennende fagmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer? Innkreving, utvikling
Om stillingen

Er du over gjennomsnittet opptatt av å få med deg menneskene rundt deg i små og store endringer? Da kan dette være stillingen for deg.

I skatteetaten arbeider vi kontinuerlig med modernisering og digitalisering av våre tjenester, til det beste for brukerne våre og for samfunnet i stort. For tiden arbeides det med å bli mer datadrevet, sikre helhetlige brukeropplevelser og produktorientering av store deler av etaten.

Divisjon innkreving sørger for å kreve inn store deler av de statlige inntektene i Norge, for å sikre finansiering av velferdssamfunnet. Vi krever inn alt fra skatt via tollavgift til barnebidrag. Divisjon innkreving har hovedansvaret for programmet Fremtidens innkreving, som er det største digitaliseringsprogrammet i Norge for tiden. Målet er at det skal være enklere å gjøre riktig, og vanskeligere å gjøre feil. Vi skal rett og slett utnytte det fulle potensialet i digitaliseringen, og vi gjør dette i samarbeid med andre offentlige etater, slik som for eksempel NAV og Politiet.

Utviklingen innebærer endringer både for våre ansatte og våre interessenter. Vi er opptatt av å håndtere også den menneskelige siden av endringsprosesser på en god måte. Vi ønsker at de som berøres skal få god informasjon, involveres på riktig måte og føle mestring i endringsprosessene. Vi ønsker å styrke arbeidet vårt på dette området og ser derfor etter en endringsleder som kan være med å bygge opp vårt arbeid med endringsledelse i divisjonen.

Stillingen ligger til avdeling utvikling, gruppe forretningsutvikling med kontorsted Trondheim.

Har du lyst til å vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt med gruppeleder Stein Magne Saltbones (gruppeleder) på tlf. 936 02 102 eller Caroline Gribsrød Gjessing (medarbeider) på tlf. 482 69 267.

Hva går jobben ut på?

Arbeidsoppgavene er utfordrende og varierte, og vil hovedsakelig være innenfor følgende områder:

 • ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp endringsprosesser i divisjonen
 • fasilitere workshops og møter for å engasjere ansatte og interessenter i endringsprosessen
 • ansvar for å sikre at divisjonens endringsarbeid samsvarer med felles metode for endringsledelse i skatteetaten
 • bidra i arbeidet med innføring av moderniserte løsninger og prosesser fra programmet Fremtidens Innkreving
 • bidra inn i kartlegging av prosesser og prosessforbedringer
 • bidra i øvrig arbeid med forretningsutvikling i divisjonen

Du må kunne kommunisere om endringer på alle nivå, ha dialog med interessenter og bidra i planlegging, gjennomføring og oppfølging av små og store utviklingsaktiviteter. Oppgavene vil kreve at du har et strategisk perspektiv, men også at du kan gjennomføre tiltak og leveranser selv.

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Vi ser for oss at du har;

 • relevant høyere utdanning på fortrinnsvis master, minimum bachelornivå
 • minimum 3-4 års erfaring fra arbeid med endringsledelse i større organisasjoner
 • erfaring med bruk av rammeverk for endringsledelse (ACMP), Proci metode for endringsledelse og ADKAR-modell for endring
 • erfaring med å jobbe i utviklingsprosjekter/tiltak i større organisasjoner
 • gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

I tillegg er det ønskelig at du har;

 • forståelse for sammenhenger mellom organisasjon, teknologi og mennesker
 • kjennskap til arbeid med forretningsutvikling
 • erfaring fra prosjektledelse/prosessledelse

Utenlandske utdanninger må være godkjent av NOKUT/Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi ber om at vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser etter deg som ønsker å arbeide med endringsledelse, som har interesse for forretningsutvikling og som trives i en organisasjon under endring. Du er løsningsorientert, strukturert og kan arbeide selvstendig. Du har gjennomføringskraft og evne til å samhandle på tvers av strukturer, kulturer, miljøer og profesjoner.

Du må kunne kommunisere godt, lytte og lese mellom linjene, og bygge gode og tette relasjoner. Som budbringer av endringer, må du være trygg, og trives med å ta og få oppgaver som ikke har et klart og tydelig svar.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Skatteetaten har et godt fagmiljø for endringsledelse, spredt i ulike deler av organisasjonen. Vi bygger vår metode for endringsledelse på ACMPs rammeverk, Prosci sin metode og egne erfaringer. Vi er opptatt av å videreutvikle oss som endringsledere, og har flere fagnettverk som gir påfyll og nyttig erfaringsutveksling.

Du blir ansatt som seniorrådgiver (kode 1364) med en årslønn mellom kr 720 000 og kr 850 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
Hyggelig "teamwork" SkD

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
22.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Trondheim
Stillingstittel:
Forretningsutvikler endringsledelse
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Holtermanns v. 1, 7030 Trondheim, Norge


Kontaktinformasjon

Stein Magne Saltbones
Stein Magne Saltbones
fung. underdirektør