Logo Skatteetaten

Vi søker forretningsutvikler til vårt porteføljearbeid, er det deg? Innkreving, utvikling
Om stillingen

Er du opptatt av utvikling, helhetlig prioritering og å tenke langsiktig? Da kan dette være stillingen for deg.

I skatteetaten arbeider vi kontinuerlig med modernisering og digitalisering av våre tjenester, til det beste for brukerne våre og for samfunnet i stort. For tiden arbeides det med å bli mer datadrevet, sikre helhetlige brukeropplevelser og produktorientering av store deler av etaten.

Divisjon innkreving sørger for å kreve inn store deler av de statlige inntektene i Norge, for å sikre finansiering av velferdssamfunnet. Vi krever inn alt fra skatt via tollavgift til barnebidrag. Divisjon innkreving har hovedansvaret for programmet Fremtidens innkreving, som er det største digitaliseringsprogrammet i Norge for tiden. Målet er at det skal være enklere å gjøre riktig, og vanskeligere å gjøre feil. Vi skal rett og slett utnytte det fulle potensialet i digitaliseringen, og vi gjør dette i samarbeid med andre offentlige etater, slik som for eksempel NAV og Politiet.

Porteføljestyringen vår er under utvikling for å bli en mer strategisk støttespiller inn mot divisjonens utvikling. Vi har behov for å styrke teamet med en person med god kjennskap til strategisk utviklingsarbeid og har bred erfaring med arbeid med utvikling gjennom utredninger, deltakelse i prosjekter og produktutvikling.

Stillingen ligger til avdeling utvikling, gruppe forretningsutvikling med kontorsted i Trondheim. 

Har du lyst til å vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt med gruppeleder Stein Magne Saltbones (gruppeleder) på tlf. 936 02 102 eller Ola Eirik Klingen (medarbeider) på tlf. 990 47 057.

Hva går jobben ut på?

Du vil være sentral i arbeidet med å fange utviklingsbehov, utrede disse og bidra til at de riktige tiltakene blir prioritert. Oppgavene vil utvikle seg i takt med porteføljestyringen, og eksempler på ansvar og oppgaver som du vil ha fra start av er:  

 • utrede utviklingstiltak, herunder avklare omfang og alternative tilnærminger til gjennomføring
 • bidra til at de ulike utviklingsområdene har et langsiktig målbilde i tråd med sentrale mål og kan brytes ned til langsiktige planer (veikart)  
 • bidra til å utvikle prosesser for å identifisere nye utviklingstiltak og i arbeidet med vurdering/scoring – anbefaling om veien videre for initiativer
 • bidra i andre oppgaver i porteføljearbeidet 

Du har erfaring med utredningsarbeid, prosessledelse og det å jobbe i skjæringspunktet mellom prosjekt, produkt og smidige linjeorganisasjoner. Det er en fordel om du har kjennskap til rammeverk som Management of portfolios (MOP), erfaring med bruk av ulike gjennomføringsformer som produktorientering (LeSS/Scrum), program/prosjekt og hvordan virksomhetsarkitekturmetodikk kan anvendes i utredninger. 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Vi ser for oss at du har;

 • relevant høyere utdanning på fortrinnsvis master, minimum bachelornivå
 • erfaring med å lede utredning av komplekse tema, belyse ulike alternativer og beskrive tydelig omfang av utviklingstiltak
 • erfaring med å jobbe i grensesnittet mellom program, prosjekt, produktutvikling og smidig metode, ved bruk av beste praksis rammeverk (MoP/MSP/Prince2)
 • gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

I tillegg er det fint om du kan vise til:

 • erfaring fra strategirealisering/transformasjon
 • erfaring med å fremme innovasjon
 • erfaring med M365 baserte løsninger (Teams/Sharepoint/Power BI)

Utenlandske utdanninger må være godkjent av NOKUT/Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi ber om at vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden.

Hva ser vi etter hos deg?

For å lykkes i denne stillingen må du være en lagspiller, men også kunne jobbe godt selvstendig, holde fremdrift og være i dialog med ulike fagmiljøer, både på IT og forretning.  Du har evne til å sammenstille og trekke ut essensen fra store mengder informasjon og videreformidle på en tydelig måte.

Du er villig til å ta ansvar, tar utfordringer på en kreativ måte og lar deg ikke stoppe av utfordringer. Du er detaljorientert, setter kvalitet i fokus og har et bevisst forhold til det å skape verdi. Du  ha kunnskap om smidig tilnærming og porteføljestyring og har et genuint ønske om å gjøre omgivelsene gode gjennom handling.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som seniorrådgiver (kode 1364) med en årslønn mellom kr 750 000 og kr 850 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
2V9A1118

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Trondheim
Stillingstittel:
Forretningsutvikler portefølje
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Holtermanns v. 1, 7030 Trondheim, Norge


Kontaktinformasjon

Stein Magne Saltbones
Stein Magne Saltbones
fung. underdirektør