Logo Skatteetaten

Vil du bidra til å sikre rettssikkerheten når vi deler data? Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Om stillingen

Skatteetaten håndterer store mengder informasjon. Blir dataene riktig håndtert kan de gjenbrukes i tjenester til nytte for andre offentlige og private virksomheter. Skatteetaten har ambisjoner om å videreutvikle digitale tjenester for deling av data som gir store samfunnsmessige gevinster.

Nå styrker vi laget med en jurist med nese for personvern, forvaltningsrett, kontraktsrett og informasjonssikkerhet. Dersom du har lyst til å utvikle deg som fagperson innenfor digitalisering og informasjonsforvaltning har du gode fremtidsutsikter hos oss. Stillingene gir gode muligheter til å jobbe tverrfaglig med spennende oppgaver, samtidig som du får delta i utviklingen av digitale løsninger av stor samfunnsmessig betydning.

Hvem er vi?

I Skatteetaten er informasjonsforvaltning satt tydelig på kartet ved å være en egen divisjon. Vi har ansvaret for å inngå, forvalte og oppdatere avtaler om deling av data med eksterne parter, og for å vurdere og kontrollere det rettslige grunnlaget for utlevering og ved deling av data.

Hos oss blir du en del av et sterkt tverrfaglig miljø innen digitalisering og informasjonsforvaltning. Vi jobber systematiske etter rammeverk som EIF modellen og DAMA for å sikre at juridiske, semantiske, organisatoriske og teknologiske krav og hensyn ivaretas ved deling av data.

Hva går jobben ut på?

 • videreutvikle Skatteetatens avtalekonsept for deling av opplysninger
 • fremforhandle, forvalte og revidere divisjonens avtaler om deling  
 • utrede og avklare rettslige problemstillinger om deling i samråd med relevante interne og eksterne fagmiljøer 
 • samarbeide med kompetente fagmiljøer fra forretning, jus og IT 
 • samarbeide med offentlige og private virksomheter om deling av data
 • delta i utredningsarbeid, arbeidsgrupper og utviklingsprosjekter for å ivareta en god, effektiv og fremtidsrettet deling  

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • master i rettsvitenskap eller Cand.jur. Utenlandske utdanninger og/eller grader må være godkjent av NOKUT/HK-dir.
 • gode kunnskaper om enten personvern, informasjonssikkerhet, forvaltningsrett eller avtalerett/kontraktsrett 
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne 

Det er en fordel om du har erfaring med:

 • å drive prosesser
 • digitalisering i offentlig sektor 
 • skatteområdet og/eller folkeregisteret
 • avtalearbeid knyttet til leveranse av IT-tjenester, helst knyttet til deling av informasjon 
 • arbeid i større organisasjoner  

Hva ser vi etter hos deg?

Du:

 • har et faglig skjønn, og god rolleforståelse 
 • er løsnings- og resultatorientert 
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • er strukturert og jobber selvstendig 
 • evner til å tenke helhetlig, strategisk og utviklingsorientert

En av de viktigste egenskapene for å lykkes godt som jurist hos oss, er evnen til å drive juridiske prosesser fremover og foreta nødvendige avklaringer med relevante fagmiljø fra forretning, jus og IT.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som seniorskattejurist, med en årslønn mellom 750 000 og 875 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. 


Verdt å merke seg før du søker


Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


2V9A0886

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Seniorskattejurist, Deling
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Lars Floberghagen
Lars Floberghagen
seniorskattejurist
Erlend Rismyhr
Erlend Rismyhr
seniorskattejurist