Logo Skatteetaten

Er du jurist, og ønsker å bidra til videreutvikling av Folkeregisteret? Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Om stillingen

Skatteetaten har ansvar for forvaltning og utvikling av Folkeregisteret, som en rekke aktører i privat virksomhet og offentlig forvaltning, er brukere av. Et folkeregister med høy kvalitet er en forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og for at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt. Folkeregisterområdet er i stadig endring med nytt lovverk og kontinuerlig modernisering av registeret. 

Folkeregisterkontorene har landsdekkende oppgaveløsning. Du vil inngå i gruppen i Stavanger, som har ansvaret for å saksbehandle og kvalitetssikre innflyttingsmeldinger fra brukere som melder flytting til Norge fra utlandet. I dette ligger også ansvar for å vurdere oppholds- rett etter EØS-regelverket. 

Vi søker deg som bidrar til utvikling av fagmiljøet, og som leverer god kvalitet i en hektisk hverdag. Du vil samarbeide med andre faggrupper i Folkeregisteret, og med andre seksjoner og grupper i Skatteetaten for øvrig. Av eksterne aktører vil særlig politi og utlendingsmyndighetene være sentrale samhandlingspartnere. 

Hva går jobben ut på?

 • vurdere oppholds-rett etter EØS-regelverket 
 • bistå med juridiske avklaringer i forbindelse med videreutvikling av Folkeregisteret, herunder oppholds- rett  
 • være rådgiver i ulike rettslige spørsmål, særlig knyttet til systemutvikling 
 • drive forbedringsarbeid, og lede prosjekter 
 • saksbehandle og kvalitetssikre innflyttingsmeldinger  
 • være en ressurs innenfor klagesaksbehandling 
 • utvikle og implementere rutiner knyttet til oppholdsrett og innflytting til Norge 
 • samhandle med andre fagmiljøer i Skatteetaten, samt etater Folkeregisteret samarbeider med 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du har:

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Internasjonale grader må være godkjent av Nokut/HK- dir.
 • erfaring fra saks- og klagesaksbehandling i offentlig forvaltning, gjerne fra Politiet, UDI eller UNE 
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • god kompetanse i bruk av digitale verktøy

Det er en fordel om du har:

 • erfaring fra grensesnittet jus og systemutvikling 
 • erfaring med å vurdere oppholds-rett etter EØS-regelverket 
 • erfaring fra prosjekt-, utviklings- og forbedringsarbeid  

Hva ser vi etter hos deg?

Du er:

 • en god lagspiller med sterke kommunikasjonsevner 
 • en problemløser, og liker nye utfordringer 
 • beslutningsdyktig og har høy gjennomføringsevne 
 • selvgående og ansvarsbevisst 
 • en som motiveres av å jobbe i et miljø med høyt tempo  

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som seniorskattejurist, med en årslønn mellom 700 000 og 850 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.


Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


2V9A0886

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Seniorskattejurist, Folkeregister
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norge


Kontaktinformasjon

Jørgen Sperle
Jørgen Sperle
underdirektør
Liv Marie Beckmann
Liv Marie Beckmann
seniorskattejurist