Logo Skatteetaten

Kom og bidra til økt kompetanse og utvikling av Skatteetatens nye produkter på innkrevingsområdet!  Skatteetaten, Innkreving
Om stillingen

Det skjer mye spennende i Skatteetaten og divisjon innkreving for tiden. Skatteetaten er ansvarlig for å kreve inn store deler av de statlige inntektene i Norge. Vi leder Fremtidens innkreving et sjuårig program for digital transformasjon av statlig innkreving. Dette er et av landets største Digitaliseringsprogram i offentlig sektor. Har du lyst å ta del i fremtidens utvikling av Skatteetaten og i et sterkt utviklende fagmiljø med samfunnsrelevante oppgaver? Da kan du være den vi ser etter. 

Divisjon innkreving sørger for å kreve inn store deler av de statlige inntektene i Norge, for å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi krever inn alt fra skatt via tollavgift til barnebidrag. Som etat er vi opptatt av stadig utvikling. Divisjon innkreving har hovedansvaret for programmet Fremtidens innkreving. Målet er at det skal være enklere å gjøre riktig, og vanskeligere å gjøre feil. Vi skal rett og slett utnytte det fulle potensialet i digitaliseringen, og vi gjør dette i samarbeid med andre offentlige etater, slik som for eksempel Lånekassen, NAV og Politiet. 

For tiden jobber vi med å overta ansvaret fra programmet Fremtidens Innkreving, i takt med at leveransene kommer. Som vår nye medarbeider blir du en viktig bidragsyter i å gjennomføre denne digitale transformasjonen, og du får mulighet til å utvikle din breddekompetanse. Du blir en del av et tverrfaglig miljø som skal jobbe på tvers av divisjonen. 

Hva går jobben ut på?

Du blir ansatt i en nyetablert gruppe i Trondheim. Gruppa er en satsning for nyansatte som skal få felles opplæring og faglig oppfølging underveis. Målet er at dere skal få inngående innsikt i Skatteetaten og divisjonen dere blir ansatt i, i tillegg til kunnskap om innkrevingsfaget. Det vil tilrettelegges for at du får hospitere i blant annet etablerte produktmiljø i etaten, og andre relevante produksjons- og utviklingsmiljø. På den måten får du også innsikt i Skatteetatens verdikjede og innkrevingsområdet. Du får  mulighet til å påvirke din faglige utvikling, innenfor divisjonens ansvarsområder.  

Vi ser etter deg med kompetanse og erfaring innen moderne produktutvikling. Du forstår hvordan man kan jobbe sammen med brukere for økt verdiskapning gjennom kontinuerlig utforskning, utvikling, måling og læring. Kombinasjonen av vårt opplegg som vil gi deg innsikt i virksomheten vår og i innkrevingsfaget og kompetansen din. Vil sette deg i stand til å bidra i oppbygging av de nye produktene våre og fylle en viktig rolle i produktutviklingen vår. 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • Du har relevant utdanning på masternivå, gjerne tilleggsfag relatert til digital produktutvikling, systemutvikling eller innovasjon. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning på dette nivået. Det er et stort pluss hvis du har 1- 5 års erfaring fra en forretningsrolle innenfor moderne produktutvikling med myndiggjorte team.
 • Du bør ha en god forståelse for hvordan teknologi kan bidra til forretningens oppgaveløsning og hvor i verdikjeden teknologien best kan anvendes.
 • Det er viktig at du har god strategisk forståelse slik at du kan bidra til å omsette strategien vår til handling gjennom produktutvikling.

For å lykkes i denne stillingen bør du ha kompetanse innenfor ett eller flere av disse fagområdene

 • Prosessledelse 
 • Produktutviklingsprosess - problemløsning
 • Produktstrategi og målstyring
 • Smidig utviklingsmetodikk
 • Forretningsdrevet utvikling i kombinasjon med tjenestedesign

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser etter deg som motiveres av å opparbeide deg breddekompetanse både innenfor Skatteetaten og innkrevingsfaget, og som etterhvert ønsker å spesialisere seg i en viktig rolle innenfor de nye produktene våre og inn i den digitale transformasjonen vår. Egenskaper du bør ha for å lykkes i stillingen: 

 • Du er nysgjerrig, evner å identifisere løsninger og som ser det store bildet i oppgaveløsningen.
 • Du er lærevillig, opptatt av å utvikle deg.
 • Du trives med å samarbeide på tvers og skaper gode relasjoner til andre.
 • Du deler kunnskap med andre.
 • Du kommuniserer godt med ulike typer mennesker og formidler budskap på en tydelig og enkel måte.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som rådgiver/seniorrådgiver, med en årslønn mellom 604 900 og 870 900 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.


Verdt å merke seg før du søker

I forbindelse med hospiteringen kan det bli noe reising til andre lokasjoner der divisjonen har kontorer.

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
Innkreving

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.08.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Trondheim
Stillingstittel:
Produktutviklere
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Holtermanns v. 1, 7030 Trondheim, Norge


Kontaktinformasjon

Jone Thingbø
Jone Thingbø
seniorrådgiver