Logo Skatteetaten

Vi søker jurister med interesse for god dataforvaltning av fagområdene eiendom og a-ordningen Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Om stillingen

Skatteetaten håndterer store mengder informasjon. Blir dataene riktig håndtert, kan de gjenbrukes i andre tjenester til nytte for næringsliv og innbyggere. I samarbeid med andre bidrar Skatteetaten til å utvikle digitaliserings-vennlig regelverk, og sørger for at offentlig forvaltning behandler data på en god måte. 

Vi søker nå etter inntil tre jurister innen fagområdene eiendom og a-ordningen. Disse områdene er under stor utvikling. Dersom du har lyst til å lære og bidra inn mot dette spennende fagfeltet, har du gode fremtidsutsikter hos oss. Vi har et sterkt fokus på samhandling, læring og kompetanseutvikling. Stillingene gir gode muligheter til å jobbe tverrfaglig med spennende oppgaver, samtidig som du får delta i utviklingen av digitale løsninger av stor samfunnsmessig betydning.   

Hva får du jobbe med hos oss?

 • avklaring av juridiske problemstillinger 
 • deltakelse inn i utredningsarbeid, arbeidsgrupper og fagnettverk 
 • deltakelse i arbeid med kunnskapsdeling og rådgivning 

Hvilke kvalifikasjoner må du ha?

 • master i rettsvitenskap eller cand.jur. Nyutdannede oppfordres til å søke, men vi gjør oppmerksom på at eksamenspapirer må foreligge før innstilling til stillingen. Internasjonale grader/utdanning må være godkjent av NOKUT eller direktoratet for utdanning og høyere kompetanse.  
 • interesse for informasjonsforvaltning og gjenbruk av data 
 • interesse for eller erfaring fra arbeid med fast eiendom og/eller inntektsopplysninger 
 • erfaring fra arbeid med relevante nasjonale og internasjonale forvaltningsregelverk 
 • godt faglig skjønn 
 • god rolleforståelse 
 • god til å drive prosesser fremover 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  

Hva ser vi etter hos deg?

Du er faglig nysgjerrig, og setter deg raskt inn i nye problemstillinger. Du viser helhetsforståelse når du løser oppgaver, er proaktiv og fleksibel, og finner løsninger når du møter en faglig utfordring. Du jobber selvstendig og strukturert med egne oppgaver, men ser også stor verdi i å samarbeide med andre, også med medarbeidere med en annen fagbakgrunn. I en travel hverdag viser du god evne til å levere på oppgavene dine. 

Vi vil legge stor vekt på personlige egenskaper. 

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag. 


Juridisk stab i divisjon Informasjonsforvaltning består per i dag på over 20 medarbeidere med kompetanse innenfor rettsområdene forvaltning, personvern, informasjonssikkerhet, folkeregister, identitetsforvaltning, finans, internasjonal rapportering, A-ordningen og eiendom. Vi har et særlig ansvar for etatens styring og forvaltning av data, og etablering av gode delingsløsninger. Vi deltar i mange av etatens utviklingsprosjekter, der vi jobber tverrfaglig og samarbeider bredt med ulike fagmiljøer. 

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.  
 
Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre. 
 
Du blir ansatt som skattejurist (kode 1413) eller seniorskattejurist (kode 1501). Dersom du blir ansatt som skattejurist, får du en brutto årslønn på mellom kr 650.000 – 750.000. Dersom du blir ansatt som seniorskattejurist, får du en brutto årslønn på mellom kr 750.000 - 900.000. Dette vil være avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater, kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.  

 

Verdt å merke seg før du søker


Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


2V9A0886

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Jurister søkes til Juridisk stab
Stillinger:
3
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Johanne Floberghagen
Johanne Floberghagen
underdirektør
Alina Brynildsrud
Alina Brynildsrud
underdirektør