Mangfoldsrådgiver - Sam Eyde videregående skole i Arendal Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Om stillingen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ledig fast stilling som mangfoldsrådgiver ved Sam Eyde videregående skole i Arendal. 

IMDis mangfoldsrådgivere jobber forebyggende mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren. Mangfoldsrådgiver skal bidra med kartlegging, veiledning og oppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet.

Mangfoldsrådgiverne er ansatt og mottar lønn fra IMDi, men har tjenestested ved en skole. Rektor eller annen leder på skolen har det daglige oppfølgingsansvaret, mens IMDi har personalansvar og ansvar for den faglige kompetansehevingen.

Prosess
Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev. I tillegg til en beskrivende CV ber deg svare på noen spørsmål.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge, veilede og følge opp elever i hovedsak knyttet til negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.
 • Bidra til å kompetanseheve skolens ansatte, ansatte på øvrige skoler, og andre relevante aktører på fagområdet negativ sosial kontroll/æresrelatert vold.
 • Gjennomføre forebyggende arbeid rettet mot både elever og ansatte på skolen med mål om å skape bevissthet, kunnskap og holdningsendring, gjennom for eksempel samtalegrupper, presentasjoner og undervisningsopplegg.
 • Samarbeide helhetlig med både skolen og hjelpeapparatet (for eksempel barneverntjenesten, NAV, politiet, flyktningtjenesten, helsemyndighetene).
 • Sikre at det er oppdaterte og tilpassede rutiner og prosedyrer for arbeidet ved skolen, samt at disse er kjent og følges opp. 
 • Rapportere, utveksle erfaringer og gi innspill til metode- og fagutvikling i faglig fellesskap med mangfoldsrådgivere over hele landet.

Som mangfoldsrådgiver vil du inngå i et faglig kollegium med 59 mangfoldsrådgivere over hele landet, samt IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og spesialutsendingene for integreringssaker ved utvalgte utenriksstasjoner. Du vil delta på jevnlige avdelings- og kompetansehevingssamlinger i dette kollegiet. Du er selv ansvarlig for gjennomføring og utførelse av arbeidsoppgaver ved skolen, med støtte fra skole og IMDi. 

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Relevant og fullført bachelorgrad, eksempelvis innenfor barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag
 • Erfaring fra deler av hjelpeapparatet som har et særskilt ansvar for ungdom 
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn
 • Kjennskap til arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Veiledningskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillingen
 • God formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppen

I denne stillingen legges det vekt på god rolleforståelse.

Fordelskrav:

 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra førstelinjen, for eksempel sosialpedagogisk arbeid i skole, barne- og ungdomsarbeid, barnevern, flyktningtjeneste eller liknende
 • Kjennskap til sosialpedagogisk arbeid på skole
 • Erfaring med foreldresamarbeid
 • Erfaring med kompetansehevende arbeid

Annet:

 • Det kreves politiattest for å arbeide som mangfoldsrådgiver
 • Noe reisevirksomhet kan påregnes
 • Noe arbeid utenom ordinær arbeidstid må medregnes
 • IMDi forbeholder seg retten til å flytte mangfoldsrådgiver til en annen nærliggende skole dersom behovet skulle tilsi det

Personlige egenskaper

 • Sterk evne til å oppnå kontakt og skape gode relasjoner med andre
 • Gode pådriveregenskaper og evne til å ta initiativ 
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til systematisk og planmessig arbeid
 • God evne til å vurdere og takle krevende og uforutsette situasjoner  

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 557 100 til kr. 667 700 brutto pr år) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 635.400 til kr. 708 000 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
09.06.2024
Arbeidsgiver:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Stillingstittel:
(2024/28) Mangfoldsrådgiver - Sam Eyde videregående skole i Arendal
Stillinger:
1
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4804459861

Kontaktinformasjon

Kristian Landsgård
Kristian Landsgård
avdelingsleder mangfoldsrådgivere
E-post: krl@imdi.no

Adresse: Østensbuveien 80, 4848 Arendal, Norge

Om arbeidsgiveren

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av integreringsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2024 ca. 398 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca. 28,2 mrd. kr. i tilskuddsmidler. Arbeidsspråket i direktoratet er norsk.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.