Logo Skatteetaten

Er du interessert i sky og infrastruktur som kode? Er testbarhet og kodekvalitet viktig for deg? Les videre! IT, Skatteetaten
Om stillingen

Har du erfaring med testing, og er interessert i sky og infrastruktur som kode? Vi ser etter en plattformutvikler med ekstra ansvar for test og testbarhet.

Her får du mulighet til å jobbe med mange dyktige kollegaer, fordype deg i enkelttemaer, og faglig bidra til videreutvikling av Skatteetatens skyplattform. Vi tilbyr et miljø der kunnskapsdeling og egen kompetanseutvikling settes høyt. Du kan vokse med arbeidet og utvide din tekniske kompetanse innenfor nye områder.

Hvem er vi?
Gruppa vår har blant annet ansvar for videreutvikling av Skatteetatens skyplattform basert på Azure. Oppgavene våre innebærer å tilrettelegge for effektiv bruk av infrastruktur i skyen, blant annet ved å tilby økt grad av automatisering og tilrettelegging for bruk av skytjenester. Stikkord: Policy, landingssoner, kjernenett, IaC.

Det er høyt aktivitetsnivå og stort engasjement i gruppen. Vi er delvis lokalisert i Oslo, Grimstad og Trondheim og alle steder er derfor aktuelle. Legg dertil at Skatteetaten er en av Norges største IT-organisasjoner, og vi motiveres av å jobbe med ny teknologi og finne gode løsninger på vanskelige problemstillinger. Det kan du bli en del av hvis du har erfaring med testutvikling, og ønsker å utvide din faglige kompetanse, vil vi gjerne ha deg med på laget!

Du trenger ikke å skrive et søknadsbrev; en god, utfyllende CV er nok.

Hva går jobben ut på?

 • videreutvikle tjenester og plattformkomponenter
 • bidra til god testdekning, testbarhet og tilstrekkelig kvalitet på kode
 • sikre at teamets testing gjennomføres iht. gjeldende teststrategi
 • være den i teamet som bygger opp spisskompetanse på testteknikker og generell testkompetanse, og sprer denne kompetansen til andre teammedlemmer
 • sørge for at teamet dokumenterer testresultatene på et tilstrekkelig nivå
 • avklare og etablere testverktøy og testarkitektur
 • ha oversikt over status på testaktiviteter og gjøre nødvendig rapportering
 • planlegge og gjennomføre funksjonelle og ikke-funksjonelle tester

Som plattformutvikler med fokus på test vil du jobbe med testing av komponenter og løsninger på etatens skyplattform. Du vil inngå i et tverrfaglig team som tilrettelegger og utvikler etatens plattformer. Teamets sentrale oppgaver vil være automatisering av infrastruktur, tilrettelegging av landingssoner, etablering av kjøremiljøer, samt optimalisering av bygg- og leveransekjeder. Det legges opp til at du kan bidra med å utforske og implementere nye løsningsmønstre og verktøy.

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du har:

 • høyere relevant IT-utdannelse på minimum bachelornivå. Lang arbeidserfaring og stor faglig bredde kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring med plattformutvikling
 • stor testfaglig interesse
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk

Du har erfaring med en eller flere av punktene under:

 • testing eller testautomatisering relatert til utvikling, fortrinnsvis på en PaaS- eller IaaS-løsning
 • erfaring med testrammeverk og testverktøy
 • god evne til å sette deg inn i kompliserte fagområder og funksjonelle krav til løsninger
 • store organisasjoner med mange utviklingsteam
 • kravarbeid og utforming av epos og brukerhistorier

Hva slags kollega ønsker vi oss?

Skatteetaten har et stort IT-landskap hvor vi har kjøretidsmiljøer og applikasjoner fra mange evolusjoner av utviklingsplattformer. Du må trives med å jobbe med komplekse problemstillinger både on-prem og i sky. Som ansvarlig for test vil du ha hovedansvaret for at teamet jobber i henhold til vedtatt teststrategi. Du brenner for å lage gode løsninger som gjør brukeropplevelsen bedre for alle som bruker skyplattformen.

I løpet av en arbeidsdag vil du treffe på mange forskjellige mennesker med forskjellige behov og ønsker. Det er derfor viktig at du er god på kommunikasjon både skriftlig og muntlig, slik at du kan formidle ett komplekst budskap til mange forskjellige mottakere.

Hvorfor skal du velge oss?

Vi kan friste med:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • utfordrende oppgaver
 • stort fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/overingeniør/senioringeniør, og får en brutto årslønn mellom kr 650 000 – 910 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Stillingen har seks måneders prøvetid, og når vi jobber på tvers av flere lokasjoner kan det noen ganger være nødvendig å reise litt.

Verdt å merke seg før du søker
Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


Hyggelig teamwork SkD

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo, Trondheim, Grimstad
Stillingstittel:
Plattformutvikler med fokus på test
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo

Holtermanns v. 1
7030 Trondheim
Norge
Åpne veibeskrivelse
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Erlend Haugsnes
Erlend Haugsnes
underdirektør
E-post: erlend.haugsnes@skatteetaten.no