Logo Skatteetaten

Vil du være med å utvikle en av Norges beste digitale arbeidsplasser? IT, Skatteetaten
Om stillingen

Vi har en ny digital arbeidsplass i Skatteetaten, og nå girer vi opp for å gjøre den til en av Norges beste digitale arbeidsplasser. Den er basert på moderne samhandlingsløsninger og skytjenester bygget på Microsoft 365 / en internettbasert klientplattform. Vi arbeider smidig i tverrfaglige team basert på devops-metodikk. Vi ønsker å styrke laget og søker etter en dyktig fagekspert innen klientområdet. 

Fagekspert Klient 
Vi har etablert en zero trust arkitektur for klientområdet, med moderne management, og ønsker å utvikle dette videre. Vi søker etter en engasjert og dyktig fagekspert for klienttjenesten, som vil drifte og utvikle etatens klienttjeneste, og bidra til at vi er i front når det gjelder nyskapende, innovative og brukervennlige løsninger.

Hva går jobben ut på?

 • bistå i arbeid med å drifte Skatteetatens klientløsninger; herunder PC, mobil, nettbrett, VDI og MAC
 • driftsansvar, feilsøking og videreutviklingsarbeid på de ulike images, inklusive oppdateringer
 • lage nye image for de forskjellige brukergruppene og håndtering av ulike brukertilpasninger
 • prosjektdeltakelse og leveranse rundt nye behov innenfor interne utviklings- og anskaffelsesprosjekter
 • lage brukerveiledninger og lignende for klienttjenesten
 • løpende dokumentasjon av konfigurasjon, oppsett og rutiner

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • høyere utdanning, gjerne på bachelor- eller masternivå. Lang og bred erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • erfaring fra drift av Microsoft miljø og Azure
 • kompetanse på Windows 10/Windows 11 klient
 • kompetanse på Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM)
 • kompetanse på M365
 • kompetanse på Windows server
 • kompetanse på Microsoft Configuration Manager
 • erfaring fra skripting og automatisering (Powershell)
 • generell AD, AAD UEM, SCCM, Intune og GPO forståelse
 • kompetanse innen klientområdet generelt ( Mobiler, pc, Mac, Virtualiserte flater )
 • gode formidlingsegenskaper på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Du har også kunnskap og evne til å sette deg inn i forretningssidens behov og forstå hvordan disse kan realiseres i kostnadseffektive tjenester/løsninger i den digitale arbeidsplassen.

I tillegg er det ønskelig med én eller flere av følgende kvalifikasjoner:

 • en eller flere relevante sertifiseringer
 • kompetanse på Ubuntu/Linux
 • helhetlig forståelse for teknisk arkitekturarbeid og leverandørmarkedet innen området
 • erfaring fra spesifikasjon, anskaffelse, design eller implementering av IT-tjenester

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser for oss at du:

 • liker tverrfaglig samarbeid der du gjør ditt beste for at kollegene dine lykkes
 • setter deg raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenker helhetlig
 • evner å se systemer og tjenester på et overordnet nivå.
 • er løsningsorientert, analytisk og finner gjennomførbare og sikre løsninger
 • kommuniserer godt med andre fagfolk og beslutningstakere, fremstiller idéer og løsningsforslag visuelt, samt deler din kompetanse med andre

Hos oss er det tidvis høy aktivitet. Da vil du få bruk for din evne til å arbeide med flere oppgaver parallelt. Du har en strukturert tilnærming til problemløsning, og liker å arbeide på standardiserte måter.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 
 
Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


2V9A1550

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo, Bergen, Grimstad, Trondheim
Stillingstittel:
Fagekspert Klient
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo

Skatteetaten Bergen
Kaigaten 9
5015 Bergen
Norge
Åpne veibeskrivelse
Skatteetaten Grimstad
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad
Norge
Åpne veibeskrivelse
Skatteetaten Trondheim
Holtermanns v. 1
7030 Trondheim
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Frank Arne Lillestø
Frank Arne Lillestø
underdirektør