Rådgiver (jurist) Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling bygge- og eiendomssakerOm stillingen

 

Avdeling bygge- og eiendomssaker består av to seksjoner som hver har 5 underliggende enheter. Avdelingen veileder brukere, behandler byggesøknader og klagesaker. Vi driver med kontinuerlig forbedring av måten vi arbeider på, for å kunne levere best mulig service til våre kunder.

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?
Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen av Oslo by?

Enhet klagesak og refusjon har en ledig stilling som rådgiver.

Enhet klagesak og refusjon består i dag av ni jurister. Du skal arbeide som rådgiver, hvor hovedoppgaven er å følge opp egen portefølje med klagesaker og forberede og fremstille saker til Statsforvalteren og politiske utvalg. I tillegg skal du gi faglige støtte til kolleger og ledere i avdelingen. Du vil bli en del av et team bestående av dyktige jurister som sammen har ansvar for avdelingens samlede klagesaksportefølje og utvikling av gode arbeidsprosesser i tilknytning til klagesaksbehandling.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling i avdelingen. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i arbeidsoppgaver. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stillinger. Avlønning kan være lavere enn utlyste stillinger. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Nyutdannede kan søke.  

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.05.2024
Arbeidsgiver:
Oslo kommune
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Rådgiver (jurist)
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

 • bistå saksbehandlere i kvalitetssikring av klagesaker i byggesaker og utredningsarbeid
 • forberede og fremstille saker til Statsforvalteren og politiske utvalg
 • informere, veilede og kommunisere med kunder og andre offentlige virksomheter, både skriftlig og muntlig
 • produsere og levere i henhold til måltall og produksjonskrav på tid og kvalitet
 • gi faglig støtte til kolleger og ledere i avdelingen
 • bidra i utvikling av gode faglige prosesser
 • oppfølging av egen portefølje klagesaker, men kan også bli tillagt andre oppgaver av generell juridisk karakter
 

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen (cand. Jur.) eller mastergrad i rettsvitenskap
 • meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • relevant arbeidserfaring som relaterer seg til våre arbeidsområder, herunder erfaring fra offentlig forvaltning, saksbehandling/klagesaksbehandling, erfaring med å arbeide etter plan- og bygningsloven, erfaring fra byggebransjen eller tilsvarende er en fordel
 • erfaring med å presentere muntlig og å holde foredrag
 • kjennskap til og interesse for arkitekturfaglige tema som byutvikling, arkitektur og bokvalitet er ønskelig
 • god forståelse for offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • du viser forståelse for plan- og bygningsrett, har godt juridisk skjønn og evne til å gjøre gode, juridiske vurderinger innen plan- og bygningsrett
 • du er løsningsorientert og har evne til å arbeide analytisk og strukturert
 • du har høy arbeidskapasitet, er effektiv og leverer oppgaver innen frist
 • du er ansvarsfull og har god rolleforståelse
 • du har gode formidlingsevner og deltar aktivt i faglige diskusjoner
 • du har gode samarbeidsevner, er utadvendt og inkluderende

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • gode fagsystemer
 • gode programmer for opplæring av nyansatte
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger som dekkes av arbeidsgiver
 • fleksitid
 • treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 39-44 som tilsvarer en årslønn fra kr 615 800 til kr 672 500 pr. år


Adresse: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, Vahls gate 1, 0187 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Hanne Terese Støverud
Hanne Terese Støverud
enhetsleder

Om arbeidsgiveren

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten ber aldri om BankID-informasjon i søknadsprosessen. 

 


webc-400x300_PBE-05