SSB-logo-250x100

Rådgiver - avfall og sirkulærøkonomi Statistisk sentralbyråOm stillingen

Vil du jobbe med viktige oppgaver innen avfall og sirkulærøkonomi?

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk utvikler statistikk knyttet til energi, utslipp til luft, avfall og transport. Vi søker to nye kollegaer til utarbeidelse og videreutvikling av statistikk på avfall og sirkulærøkonomi. Statistikkene har stor betydning for myndighetenes oppfølging av nasjonale mål og for internasjonale forpliktelser.

Stillingene kan innebære deltakelse og eventuelt prosjektledelse både nasjonalt og internasjonalt. Vi har tett kontakt med blant annet departementer, direktorater og ulike kompetansemiljø. SSB er i ferd med å flytte statistikkproduksjonen over på ny skybasert dataplattform, og stillingene omfatter både statistikkfaglige og IT-relaterte utviklingsoppgaver. Vi søker etter deg som har relevant fagbakgrunn og interesse for programmering.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
03.06.2024
Arbeidsgiver:
Statistisk sentralbyrå
Sted:
Kongsvinger
Stillingstittel:
Rådgiver avfall og sirkulærøkonomi
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Hva vil oppgavene dine være?

 • Utvikling av avfallsstatistikk og indikatorer for sirkulærøkonomi
 • Planlegging, drift, kvalitetssikring og dokumentasjon av statistikkproduksjon 
 • Håndtering av datafiler og programmering
 • Tolkning, analyse og formidling av resultatene
 • Kommunikasjon med de som rapporterer inn tall og brukere av statistikkene, samt internasjonal rapportering
 • Noe reising og internasjonal representasjon kan bli aktuelt

Hvilken kompetanse har du?

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen teknisk-naturvitenskapelige fag, miljø, bærekraft eller samfunnsfag 
 • Gode IT-kunnskaper og interesse for/erfaring med programmering, for eksempel i Python og/eller R 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Hvem er du?

 • Du er analytisk og har god tallforståelse
 • Du er systematisk, kvalitetsbevisst og har evne til å jobbe målrettet 
 • Du trives med, og er god til å samarbeide med andre
 • Du er initiativrik og har evne til å tenke nytt

Hos oss får du

 • Jobb i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Vi har stor tillit hos befolkningen og blant beslutningstakere, og som medarbeider i SSB blir du del av et stort fagmiljø. Du vil få hyggelige kolleger med høy kompetanse innen ulike fagområder
 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arrangementer for faglig deling på tvers
 • Stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn kr. 516 800 - 759 100, utfra kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Fleksitid og sommertid i perioden 15. mai til og med 14. september
 • Godt miljø også utenom arbeidstid, med idrettstilbud og ulike sosiale aktiviteter. Du kan trene én time i uken i arbeidstid, med gratis gruppetrening og treningsrom i kontorlokalene
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som betyr at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser
 • Fra sommeren 2025 mulighet for å jobbe i SSBs lokaler i nytt bygg ved Kongsvinger stasjon

 

 • For at vi skal best mulig skal kunne vurdere din søknad trenger vi at du innen søknadsfristen registrerer relevant dokumentasjon i den elektroniske søkeportalen (attester, vitnemål osv.). For kandidater som vi vurderer å ansette kan vi utføre bakgrunnssjekk og kontroll av dokumentasjon.
 • Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste, som kan bli gjort tilgjengelig for de som ber om innsyn i listen. Det er mulig å bli unntatt denne
  søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker å bli unntatt. Vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.
 • SSB skal være et godt sted å jobbe for alle, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å løse fremtidens oppgaver. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker på stillingen. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi inviterer minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppe til intervju. Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging vil vi strekke oss langt for å imøtekomme ditt behov


Adresse: Otervegen 23, 2211 Kongsvinger, Norge


Kontaktinformasjon

Manju Chaudhary
Manju Chaudhary
seniorrådgiver
Ingrid Melby
Ingrid Melby
seksjonssjef

Om arbeidsgiveren

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 


Jernbaneplassen dronebilde