Logo Skatteetaten

Liker du å gjennomføre endringer med stor betydning for samfunnet?   Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Om stillingen

Divisjon Informasjonsforvaltning i Skatteetaten søker en visjonær fagansvarlig for utvikling av opplysninger om regnskap, omsetning og tilskudd. Denne rollen går ut på å ivareta en strategisk og langsiktig retning for hvordan Skatteetaten kan få bedre og mer oppdaterte opplysninger.
Du vil inngå i et strategiteam med andre fagansvarlige med tilgrensende og tilsvarende ansvar på sine fagområder i vår styringsstab.
Skatteetaten er en pådriver i digitaliseringen av offentlig sektor. Digitalisering og utstrakt samarbeid med andre i offentlig og privat sektor åpner mange nye muligheter for hvordan samfunnet kan forvalte data. Stillingen gir svært gode muligheter for å jobbe med oppgaver av stor betydning for samfunnet. 

Hva går jobben ut på?

 • sikre en strategisk, langsiktig og helhetlig tilnærming til utvikling på fagområdet
 • ha oversikt og innsikt som er relevant for å videreutvikle fagområdet
 • jobbe med utredninger, målbilder og langsiktige utviklingsplaner
 • være representant på arenaer for faglig styring og utvikling
 • ivareta Skatteetatens interesser i samarbeid med andre i offentlig og privat sektor
 • ivareta divisjonens interesser i utviklingsaktiviteter og prosjekter
 • være en tydelig rådgiver for ledelsen og gjøre faglige vurderinger av beslutningsunderlag, mandater og styrende dokumenter 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • høyere utdanning. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandsk utdanning må være NOKUT godkjent.
 • behersker flytende norsk skriftlig og muntlig. Fordel med gode engelskkunnskaper
 • erfaring fra arbeid med endrings- og digitaliseringsprosesser
 • erfaring med bruk av endrings- og utviklingsmetodikk
 • erfaring med å jobbe i spennet mellom juridisk, IT og forretning
 • erfaring med å jobbe med konsepter og utredninger er en fordel
 • kunnskap om fagområdet er en fordel

Hva ser vi etter hos deg?

 • god relasjonsbygger som evner å manøvrere i en stor og kompleks organisasjon
 • evner å tenke helhetlig, strategisk og konseptuelt
 • er nytenkende og innovativ
 • evner å arbeide analytisk
 • er ansvarsbevisst og har gjennomslagskraft

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som seniorrådgiver (1364), med en årslønn mellom 800 000 og 920 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.

Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
Informasjonsforvaltning

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
26.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Fagansvarlig Regnskap, omsetning og tilskudd
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Skatteetaten, Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Line Holand
Line Holand
seksjonssjef
E-post: line.holand@skatteetaten.no
Tor Ivar Grina
Tor Ivar Grina
fagdirektør
E-post: tor.grina@skatteetaten.no