SSB-logo-250x100

Medarbeider innen lønnsstatistikk Avdeling for person- og sosialstatistikk, Statistisk sentralbyråOm stillingen

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk søker etter en dyktig og engasjert medarbeider til å lage, formidle og videreutvikle statistikk. Vi ser etter deg som vil være med å ivareta samfunnsoppdraget ved å utarbeide relevant statistikk om befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet og som har god tall-, metode- og IT-forståelse. Du skal jobbe med kontroll, kvalitetsvurdering av store datamengder (a-ordningen) og statistikk om sysselsetting og lønn, samt leveranser av tabell- og analyseoppdrag. Vi ønsker oss deg som har kompetanse og interesse for statistikk, arbeidsmarkedet og relevante databehandlerverktøy. Du er en medarbeider som er villig til å dele kompetanse med andre, har gode samarbeidsevner og er interessert i hvordan man kan forbedre og utvikle statistikker.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
22.05.2024
Arbeidsgiver:
Statistisk sentralbyrå
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Medarbeider innen lønnsstatistikk
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Hva går jobben ut på?

 • Utvikle, modernisere og drifte lønnsstatistikker.
 • Bidra til å utvikle statistikkproduksjonen ved å bruke ulike IT-verktøy.
 • Analysere kvinners tilknytning til arbeidsmarkedet med fokus på lønnsgap.
 • Løpende leveranser av tabell- og analyseoppdrag.
 • Kontakt med brukerne av statistikkproduktene.

Hvilken kompetanse har du?

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis med samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • Erfaring og kjennskap til statistikkproduksjon og analyse, fortrinnsvis innenfor arbeidsmarkedet er en fordel.
 • Kjennskap til fagområdet arbeid og lønn.
 • Gode IT-kunnskaper, og særskilt kompetanse med Python.
 • God tallforståelse og evne til å sette tall inn i en større sammenheng.
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.
 • Kompetanse på statistiske metoder.

Hvem er du?

 • Du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye problemstillinger og store informasjonsmengder.
 • Du har gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter i team.
 • Du tar initiativ og bidrar til fremdrift.
 • Du liker å jobbe strukturert, systematisk og nøyaktig.
 • Du jobber selvstendig med god gjennomføringsevne.
 • Du er analytisk og har evne til å gjøre kritiske vurderinger og se sammenhenger.

Hvor skal du velge oss?

Jobb et sted der du bidrar til å løse et viktig samfunnsoppdrag, samtidig som du får jobbe i et spennende fagmiljø. Som medarbeider i SSB får du jobbe med kompetente fagpersoner i en organisasjon som har stor tillit i befolkningen og blant beslutningstakere. Vi har gode muligheter for faglig utvikling. Vi tror på et aktivt medarbeiderskap hvor vi tar ansvar for egen utvikling og læring i tett samarbeid med flinke kollegaer og ledere.

For oss er en god balanse mellom jobb og fritid viktig. Du får fleksitid, betalt overtid og sommertid i perioden 15. mai til og med 14. september. Hverdagen i SSB er hybrid og fleksibel. Som mange andre virksomheter utforsker vi hva dette betyr for oss i praksis. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Vi håper du vil jobbe og utvikle deg med oss.

I tillegg tilbyr vi:

 • Fast ansettelse som førstekonsulent (1408) i lønnsspenn fra kr 509 300 til kr 584 500 avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Aktive velferds- og idrettsforeninger, med idrettsaktiviteter som fotball, innebandy og løping.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som betyr at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser.

Verdt å merke seg før du søker:

 • For at vi skal best mulig skal kunne vurdere din søknad trenger vi at du innen søknadsfristen registrer relevant dokumentasjon i den elektroniske søkeportalen (attester, vitnemål osv.). For kandidater som vi vurderer å ansette kan vi utføre bakgrunnssjekk og kontroll av dokumentasjon.
 • Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker å bli unntatt. Vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.
 • SSB skal være et godt sted å jobbe for alle, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å løse fremtidens oppgaver. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker på stillingen. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi inviterer minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppe til intervju. Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging vil vi strekke oss langt for å imøtekomme ditt behov.  
 • Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe i SSB. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg derfor en omvendt referansesjekk. Dette innebærer at du får kontakte noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.


Adresse: Akersveien 26, 0177 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Tonje Køber
Tonje Køber
Seksjonssjef
E-post: tonje.kober@ssb.no

Om arbeidsgiveren

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 


Takterassen Akersveien