SSB-logo-250x100

Seksjonssjef Avdeling for økonomisk statistikk, Statistisk sentralbyråOm stillingen

Avdeling for økonomisk statistikk søker etter deg som har gode lederegenskaper, er initiativrik og analytisk og som med stort engasjement skal lede seksjon for offentlige finanser. Seksjonen utarbeider statistikk som dekker offentlig forvaltning, herunder statsregnskapet og kommune- og fylkeskommuneregnskapene. Seksjonen er også ansvarlig for koordinering av KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) i SSB. Seksjonen har utstrakt samarbeid med seksjonene for finansregnskap og nasjonalregnskap, og statistikkene i seksjonen er i stor grad definert utfra internasjonale krav og retningslinjer. Arbeidet innenfor KOSTRA området krever utstrakt dialog med eksterne interessenter. I løpet av få år vil statistikkproduksjonen i SSB skje på ny dataplattform, og denne omleggingen vil være den viktigste prioriteringen i utviklingsarbeidet de neste 2-3 årene.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
24.05.2024
Arbeidsgiver:
Statistisk sentralbyrå
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Seksjonssjef
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

Seksjonssjefen leder arbeidet med strategi, årsplan og langtidsplan for seksjonen, og er viktig medspiller i arbeidet med avdelingens strategi og langtidsplan. Medarbeiderutvikling og kompetansestyring er sentrale arbeidsoppgaver, og seksjonssjef har både personal- og budsjettansvar. En svært viktig oppgave er å kvalitetssikre seksjonens produkter, og være en pådriver for seksjonens utviklingsarbeid. Til stillingen må det påregnes ekstern kommunikasjon om statistikkene og statistikkresultater for ulike målgrupper. Seksjonssjef deltar på nasjonale og internasjonale møter og konferanser, inngår i avdelingsledelsen og rapporterer direkte til avdelingsdirektør. 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en samfunnsøkonom eller en med annen relevant utdanningsbakgrunn på masternivå. Lang og relevant erfaring kan erstatte kravet til utdanning. Seksjonssjef må ha god forståelse for makroøkonomiske sammenhenger og evne til å tenke langsiktig og strategisk. Ledererfaring vektlegges høyt, samt erfaring med statistikkarbeid og at man er en god formidler både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Det vil telle positivt å ha god forståelse for og innblikk i seksjonens statistikkområder, erfaring med nasjonalregnskapsprinsipper samt evne til å kommunisere klart og tydelig også med eksterne interessenter

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Tydelig
 • Inkluderende
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Analytisk 

Hvorfor skal du velge oss?

Jobb et sted der du bidrar til å løse et viktig samfunnsoppdrag. Som leder i SSB får du være med å produsere og utvikle nasjonens felles faktagrunnlag. Du får jobbe med kompetente fagpersoner i en organisasjon som har stor tillit hos befolkningen og blant beslutningstakere.

Vi har gode muligheter for faglig utvikling. Vi tror på aktivt medarbeiderskap hvor vi tar ansvar for egen utvikling og læring i tett samarbeid med flinke kollegaer og ledere. For oss er en god balanse mellom jobb og fritid viktig. Du får fleksitid, betalt overtid og sommertid i perioden 15. mai til og med 14. september. Hverdagen i SSB er hybrid og fleksibel. Som mange andre virksomheter utforsker vi hva dette betyr for oss i praksis. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Vi håper du vil jobbe og utvikle deg med oss.

I tillegg tilbyr vi:

 • Ansettelse som seksjonssjef  (kode 1211) i lønnsspenn fra kr 895 500 til kr 1 078 600 (ltr. 81-88) etter kvalifikasjoner. Dersom du er særskilt godt kvalifisert kan høyere lønn vurderes.  
 • Aktive velferds- og idrettsforeninger, med idrettsaktiviteter som treningsgrupper, fotball, innebandy og løping.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som betyr at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser.

  Greit å vite:
  For at vi skal best mulig skal kunne vurdere din søknad trenger vi at du innen søknadsfristen registrer relevant dokumentasjon i den elektroniske søkeportalen (attester, vitnemål osv.). For kandidater som vi vurderer å ansette kan vi utføre bakgrunnssjekk og kontroll av dokumentasjon.
  Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker å bli unntatt. Vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.
  SSB skal være et godt sted å jobbe for alle, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å løse fremtidens oppgaver. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker på stillingen. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi inviterer minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppe til intervju. Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging vil vi strekke oss langt for å imøtekomme ditt behov.  
  Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe i SSB. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Dette innebærer at du får kontakte noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.


Adresse: Akersveien 26, 0177 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Lasse Sandberg
Lasse Sandberg
Avdelingsdirektør

Om arbeidsgiveren

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 


Bilde400x300