Logo Skatteetaten

Er du utvikler og brenner for arkitektur? Da bør du jobbe med Folkeregisteret - en kritisk del av Norges IT-grunnmur! IT
Om stillingen

Hva er egentlig Folkeregisteret og hvorfor skal du velge oss?  

Folkeregisteret er en del av Norges samfunnskritiske IT-grunnmur og holder orden på hvem du er og hvor du bor. Folkeregisteret er nylig modernisert og er hovedkilden til all personrelatert informasjon. Det blir benyttet av en rekke både private og offentlige prosesser. Visste du for eksempel at 20 000 bedrifter og offentlig virksomheter trenger opplysninger fra oss? Eller hva med at det hvert år gjennomføres 2 millioner endringer i opplysningene i Folkeregisteret? Du kan lenger ned lese mer om hva som er spennende med Folkeregisteret. 

Vi i Folkeregisteret er totalt cirka 40 dyktige medarbeidere og har tre svært kompetente utviklingsteam. Vi ser etter deg som er en dreven utvikler med interesse for IT-arkitektur, og som vil jobbe i et av disse utviklingsteamene. 

Hva går jobben ut på?

 • utvikle og kontinuerlig forbedre mikrotjenestekomponenter i tverrfaglig team 
 • identifisere og løse tekniske problemer med samfunnskritisk betydning 
 • sørge for at vi følger vedtatte prinsipper for arkitektur, arkitekturmålbilde med mer i utviklingsarbeidet, blant annet ved å være hands-on og stille de tøffe kravene 
 • inneha rollen som arkitekt i teamet 
 • samarbeide med teknisk arkitekt og øvrige arkitekter for å finne gode løsninger 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du har høyere utdanning på minimum bachelornivå. Svært relevant erfaring og stor faglig bredde kan kompensere for utdanningskravet. I tillegg kan du vise til følgende:   

 • bred og flere års erfaring som Java-utvikler – fortrinnsvis med større Java-løsninger  
 • god kunnskap om Open Source-teknologier 
 • erfaring med javabasert utviklingsarbeid basert på smidig metodikk, testdrevet utvikling, arbeid i tverrfaglig team og kontinuerlige leveranser 
 • kompetanse og erfaring innen arkitektur for minst en av følgende:  
  • store IT-løsninger i komplekse virksomheter 
  • tjenesteorientering og mikrotjeneste-arkitektur 
  • hendelsesorientert arkitektur 
 • generell kjennskap til for eksempel Openshift, Maven, Git, Jetty, Node, React, Redux, JIRA, Confluence, Jenkins, JAX-WS, Atom-feeds, XML, JWT, Swagger, JSON 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser etter folk som: 

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og deler gjerne kunnskap til andre 
 • er analytisk og setter deg raskt inn i nye problemstillinger 
 • er opptatt av å levere med god kvalitet 
 • er strukturert og evner å jobbe på standardiserte måter 
 • tar initiativ og ledelsen i arbeidet med komplekse problemstillinger  
 • har en naturlig nysgjerrighet og interesse for nye problemstillinger 

 

Hva er spennende med Folkeregisteret? 

Våre samarbeidspartnere og samfunnet har høye krav til hva vi leverer. Vi jobber hver eneste dag for å levere og lage nye løsninger i henhold til omgivelsenes forventninger. Vi jobber i tverrfaglige team for å kontinuerlig videreutvikle og forbedre løsningene våre basert på smidig metodikk og med løpende produksjonssettinger.  

Folkeregisteret er underlagt en rekke regler og lovkrav, og det er i kontinuerlig oppdatering. Registeret har en rik informasjonsmodell og kvaliteten på registeret er av nasjonal betydning.  

Vi har utviklet en spennende og moderne arkitektur for å legge til rette for alle interaksjonene som registeret har med ulike interessenter (etater, bedrifter, saksbehandlere og borgere). Arkitekturen legger også til rette for prosessene – deriblant saksbehandling, mottak og produksjon av brev og tilbakemeldinger, søk og rapportering og massepublisering – som realiserer registerets funksjon. 

Registerets arkitektur består av en rekke komponenter som samarbeider med både nasjonale felleskomponenter og felleskomponenter i Skatteetaten. Her vil du finne mange muligheter for å videreutvikle de enkelte komponentene og helheten som oppstår når komponentene jobber sammen! 

Vi utvikler applikasjoner i JEE, samt Spring for nye applikasjoner. Komponentene blir deployet i en moderne container-plattform (Openshift/Kubernetes) med full støtte for kontinuerlig utvikling og deployment (CI/CD). Skatteetaten har et stort plattformmiljø som vedlikeholder og videreutvikler denne plattformen, og det er også initiativer for å integrere med full skyplattform på sikt. Dette er en levende plattform i stadig utvikling.  

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.


Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


2V9A2002

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Seniorutvikler/teamarkitekt
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo


Kontaktinformasjon

Henning Sæther
Henning Sæther
fung. underdirektør