Logo Skatteetaten

Teamleder for en gjeng som jobber med plattformutvikling på Kubernetes? Er det deg? IT
Om stillingen

Vi er på vei over i sky og utvider vårt IT-miljø! Vi ser etter team leads som faglig kan lede og motivere team som jobber med PaaS løsninger basert på Kubernetes. Vi tilbyr et miljø der kunnskapsdeling og egen kompetanseutvikling settes høyt, og du kan vokse med arbeidet. Har du erfaring med plattformløsninger basert på Kubernetes, Operatorer, CI/CD og utvikling i fortrinnsvis Java, Kotlin eller Go vil vi gjerne ha deg med på laget!

Hvem er vi?
Gruppen vår har blant annet ansvar for videreutvikling av Skatteetatens javabaserte utviklingsplattform. Oppgavene våre innebærer å tilrettelegge for flyt og fart i prosjektene, blant annet ved å tilby økt grad av selvbetjening, enklere tilgang til test- og utviklingsmiljøer og standardiserte løsningsmønstre, rammeverk, biblioteker og støtteverktøy. Dette innebærer automatisering av oppgaver som tradisjonelt sett blir utført manuelt av utviklere eller driftsansvarlige.
Plattformteamene tilbyr Kubernetes, gjennom Redhat Openshift og Microsoft AKS, som en stabil, robust og skalerbar applikasjonsplattform til Skatteetatens fagapplikasjoner. Plattformtjenestene utvikles i Java, Kotlin, Go og som Operatorer. Vi har noen tjenester skrevet i TypeScript og er i etableringsfasen for å understøtte bruk av Python. Vi jobber tett sammen med infrastruktur-teamene både onprem og i Azure og vi tilbyr utviklingsteamene en hybrid utviklingsplattform på tvers av Azure og onprem. 

Skatteetaten er en av Norges største IT-organisasjoner. Vi motiveres av å jobbe med ny teknologi og finne gode løsninger på vanskelige problemstillinger. Her får du mulighet til å jobbe med mange dyktige kollegaer og fordype deg i enkelttemaer, samtidig som du utvider din tekniske kompetanse innenfor nye områder. 

Hva går jobben ut på?

Hos oss får du fagansvar for et team som jobber innenfor følgende områder:

 • forvalter og videreutvikler plattformløsninger basert på Microsoft AKS.
 • forvalter og videreutvikler plattformløsninger på RedHat OpenShift.
 • utvikler nye tjenester og plattformkomponenter på toppen av Kubernetes
 • forvalter og videreutvikler Fellesbiblioteker
 • bygg-, leveransekjede (CI/CD)
 • bidragsyter og tilrettelegger i et stort fagmiljø
 • jobber tett sammen med kompetente utviklings- og forvaltningsteam

Din viktigste oppgave er å være teamets faste kontaktpunkt og fasilitator for planning, standup, retrospektiv, samt å bidra til at backloggen er ryddig og at sakene er beskrevet og har riktig prioritet. Det legges også opp til at du som team lead bidrar teknisk innenfor et eller flere av områdene ovenfor. Det er ikke personalansvar i stillingen. 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du har:

 • høyere relevant IT-utdannelse på minimum bachelornivå. Lang arbeidserfaring og stor faglig bredde kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring med bruk av kubernetesløsninger, hvor arbeid med forvaltning av plattformløsninger basert på kubernetes er en fordel
 • relevant erfaring med ansvar for et team og smidige metoder
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Du har erfaring med en eller flere av punktene under:

 • store organisasjoner med mange utviklingsteam
 • utvikling av løsninger med microservicearkitektur, restful API’er
 • forvaltning av verktøy brukt til continuous integration, continuous delivery
 • automatisering og selvbetjeningsløsninger
 • sikkerhetsløsninger og implementasjon av automatisering rundt sikkerhet
 • Linux og Mac
 • GoLang, Java/Kotlin
 • Kubernetes operator / API

Hva ser vi etter hos deg?

Skatteetaten har et stor IT-landskap hvor vi har kjøretidsmiljøer og applikasjoner fra mange evolusjoner av utviklingsplattformer. Du må trives med å jobbe med komplekse problemstillinger både onprem og i sky. Som plattformutvikler vil du jobbe for å gjøre det lett for utviklere å komme seg raskt i gang med utvikling og lage sikre og stabile løsninger. Du brenner for å lage gode løsninger som gjør brukeropplevelsen bedre for alle som bruker utviklingsplattformen.
I løpet av en arbeidsdag vil du treffe på mange forskjellige mennesker med forskjellige behov og ønsker. Det er derfor viktig at du er god på kommunikasjon både skriftlig og muntlig, slik at du kan formidle ett komplekst budskap til mange forskjellige mottakere. 

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.


Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


2V9A0886

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
21.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo, Grimstad
Stillingstittel:
Utvikler/Teamleder med Kubernetes erfaring
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo

Skatteetaten Grimstad
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Bjørn Eielsen Malde
Bjørn Eielsen Malde
underdirektør
Lene Staverløkk
Lene Staverløkk
underdirektør