Logo Skatteetaten

Vi ser etter en strategisk leder til nyopprettet stilling innen forretningsutvikling  Skatteetaten
Om stillingen

Motiveres du av muligheten til å lede spisskompetente fagmiljøer, i en organisasjon hvor digitalisering og innovasjonsarbeid vil stå sentralt i årene som kommer? Ønsker du å bruke din kompetanse og erfaring til å støtte et av Norges viktigste samfunnsoppdrag? Da kan dette være noe for deg! 

Hva slags leder ønsker vi oss?

Vi ser etter en ny seksjonssjef som ønsker å være en sentral bidragsyter til utviklingen av forretningsutviklingsmiljøet i divisjon innsats. Dette er en nøkkelrolle i vår divisjon som skal drive og sikre at vi utvikler oss i rett strategisk retning. Om du motiveres av å lede både store og små utviklingsprosjekter som i sum transformerer måten vi jobber på, så er dette rette utfordringen for deg. For oss er det viktig at du kjenner deg igjen i:

 • du er utviklingsorientert leder som både vil og kan jobbe strategisk
 • du er glad i både mennesker og teknologi. Hvor du også utfordrer etablert praksis, fremmer ny initiativ, søker nye perspektiver, ideer og stimulerer andre til nytenkning 
 • du er god til å samarbeide og skape gode relasjoner med ulike fagmiljøer, og evner å sette sammen tverrfaglige team som leverer både strategisk og operativt
 • du ser - og tar ansvar for helheten med god forretningsforståelse, og tar selv initiativ til å skape resultater sammen med andre gjennom å involvere og engasjere menneskene rundt deg
 • du er trygg i lederrollen og ser muligheter fremfor hindre 

Hva går jobben ut på?

Som seksjonssjef for forretningsutvikling vil du ha en strategisk rolle med ansvar for å sette retning for våre mål og prioriteringer.

 • Du har personalansvar for to underdirektører som leder gruppene E- revisjon og Prosess, portefølje og utvikling. 
 • Ditt ansvar vil omfatte utvikling og implementering av en helhetlig forretningsutviklingsplan for divisjonen. Denne planen skal koordinere, sammenstille og vurdere divisjonens behov. Det er viktig at du har evnen til å se sammenhenger mellom forretningsutvikling, nye teknologiske muligheter og IT-arkitektur.
 • Du vil ha en sentral rolle i divisjonen, og det forventes at du etablerer et godt samarbeid med fagmiljø både internt i divisjonen, i Skatteetaten og eksternt.
 • Du vil lede smidige og tverrfaglige utviklingsteam på divisjonens prioriterte forretningsutviklingstiltak. Dette inkluderer gjennomføring av forprosjekter og utredninger.
 • Du vil også ha ansvar for divisjonens bruk av etatens felles metodikk og verktøy for utviklingsarbeid.
  Seksjonen vil være divisjonens primære kontaktpunkt mot IT-divisjonen, og du må ha interesse for og holde deg oppdatert på relevant teknologisk utvikling.
 • Du vil lede divisjonens satsning innen kunstig intelligens, automatisering og digitalisering.

Du vil rapportere til avdelingsdirektør for forbedring, og vil være en del av avdelingens ledergruppe.

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du har utdanning innen relevant fagområde på masternivå, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 

 • erfaring som leder med personalansvar fra relevant virksomhet
 • erfaring med å drive fram utvikling i en virksomhet
 • kjennskap til smidig utviklingsmetode og erfaring med å lede tverrfaglige team
 • kjenne til konsept for produktorganisering i en større virksomhet 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Litt om oss: 

  Avdeling forbedring er en nyopprettet avdeling i divisjon innsats. Du får store muligheter til å påvirke etableringen og utviklingen av den nye seksjonen du skal lede.

  Seksjonen skal identifisere, koordinere og drive gjennom divisjonens samlede forretningsbehov, i tråd med etatens utviklingsmetodikk. Utøve divisjonens stemme i forretningsutviklingsinitiativ der dette er avtalt i divisjonsledelsen. Seksjonen tilrettelegger for at divisjonen tar beslutninger tilknyttet divisjonens samlede forretningsutviklingsbehov og har også ansvar for å teste ut og etablere bruksområder for kunstig intelligens i divisjonen. Seksjonen arbeider basert på strategiske prioriteringer i divisjonen og har etatsansvar E-revisjon/SAF-T. Seksjonen vil også ivareta vårt etatsansvar innen E-revisjon/SAF-T, som omhandler automatisering, forbedring og forenkling av kontrollmetodikk.

  Avdelingen har hovedansvar for å realisere divisjonens utviklingsinitiativer, med særlig vekt på å innføre en datadrevet tilnærming, strategiske analyse - og kunnskapsprodukter som beslutningsstøtte for prioriteringer i divisjonen og drive gjennom divisjonens samlede forretningsutviklingsbehov. Ansatte i avdelingen er tverrfaglig miljø som har kompetanse innenfor blant annet  teknologi, forretningsutvikling, analyse og data science. 

  Hvorfor skal du velge oss?

  Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

  Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

  Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

  Du blir ansatt som seksjonssjef, med en årslønn mellom 919 200 og 1102 200 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine.


  Verdt å merke seg før du søker


  Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.
  Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

  Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

  Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


  Om arbeidsgiveren

  Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
  2V9A1894

  Nøkkelinformasjon

  Søknadsfrist:
  29.05.2024
  Arbeidsgiver:
  Skatteetaten
  Sted:
  Oslo, Bodø
  Stillingstittel:
  Leder innen forretningsutvikling, avdeling forbedring
  Stillinger:
  1
  Heltid / Deltid:
  Heltid
  Ansettelsesform:
  Fast
  Stillingsprosent:
  100


  Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo, Norge

  Moloveien 20
  8003 Bodø
  Norge
  Åpne veibeskrivelse

  Kontaktinformasjon

  Marcus Samuelsen
  Marcus Samuelsen
  avdelingsdirektør