Logo Skatteetaten

Vil du bidra til å øke vår IKT sikkerhet ytterligere? IT
Om stillingen

NSM og PST`s årlige trusselvurderinger viser at det digitale risikobilde er skjerpet. Media rapporterer om vellykkede og avanserte angrepsteknikker, og Riksrevisjonen har rapportert om mange funn i offentlige virksomheter.

Vår egen trusselvurdering tydeliggjør et tilsvarende bilde for oss. Rollen vi har i samfunnet innebærer at vi forvalter store mengder informasjon, inklusive sensitive personopplysninger. Dette, sammen med rollen som finansieringskilde for Staten, gjør oss til et svært attraktivt mål for eksterne aktører.

Vi utvikler selv mange av våre løsninger, samtidig som kommersiell og opensource teknologi er helt nødvendig og viktige deler av løsningene. IKT-Sikkerhet og Informasjonssikkerhet er dermed viktigere enn noensinne for Skatteetaten og vi ser derfor etter en dyktig sikkerhetskoordinator og rådgiver som sammen med kollegaer vil ha en nøkkelrolle i å bidra til at dette ivaretas.
 
Hva vil det si å være sikkerhetskoordinator og rådgiver hos oss?
Stillingen har en svært bred kontaktflate som omfatter operative tekniske miljøer, miljøene som utvikler Skatteetatens fagsystemer, ulike plattform og brukerflatemiljøer, prosjekter og sikkerhetsstab. Du vil arbeide med små og store oppgaver knyttet til IKT-Sikkerhet og inngå i et sentralt team i gruppen IKT Sikkerhetsledelse. 

Skatteetaten benytter et bredt spekter av teknologier on-premise og bruker i økende grad skyplattformen Azure for utvikling og produksjon av løsninger. Vi tar løpende i bruk ny og innovativ teknologi, og IKT-Sikkerhet og Informasjonssikkerhet i et hybrid scenario er dermed svært sentralt. Arbeidet kan omfatte sikkerhetsanalyser, bistå som sikkerhetsansvarlig, vurdere og foreslå sikkerhetstiltak, koordinere gjennomføring av sikkerhetsrelaterte endringer og bidra med rådgivning. Det kan være å delta i eller bistå prosjekter og linjeenheter som utvikler og leverer løsninger, eller å bistå som sikkerhetsarkitekt i anskaffelsesprosesser. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med gruppens øvrige kollegaer og andre relevante fagmiljø. 

Gruppen du blir en del av har 17 medarbeidere med bred kompetanse innen IKT-sikkerhet og vi skal bli flere. Medarbeiderne har sitt daglige arbeid ved Skatteetatens lokasjoner i Mo i Rana, Helsfyr og Grimstad, hvor hverdagen er preget av høyt tempo og hyggelige kollegaer. Seksjon IKT Sikkerhet har over 50 ansatte og du vil jobbe i et svært bredt faglig IKT-Sikkerhetsmiljø. Det vil være regelmessige fysiske samlinger med kollegaer på andre lokasjoner, så noe reising må påregnes.

Hva går jobben ut på?

Eksempler på oppgaver som kan inngå i stillingen avhengig av kompetanse og erfaring:

 • ivareta IKT-sikkerhet som fagfelt gjennom prosjekt og linjeaktiviteter. Skatteetaten gjennomfører store satsninger som Fremtidens Innkreving, ny analyseplattform, bruk av skytjenester og har en omfattende portefølje av samfunnskritiske tjenester i videreutvikling der medarbeidere i IKT-Sikkerhetsledelse deltar
 • ivareta rollen sikkerhetsansvarlig for prosjekt eller linje
 • bistå i de store utviklingsmiljøene av Skatteetatens fagsystemer for å ivareta IT-sikkerhetdelta i anskaffelser for å ivareta IT-sikkerhet
 • koordinere og bistå løsningsvalg relatert til IT-sikkerhet
 • inngå i tverrfaglige arbeidsprosesser både internt i IKT-sikkerhetsseksjonen og med øvrige deler av IT
 • koordinere og bidra til forbedret IT-sikkerhet

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • høyere utdannelse innenfor IT (minimum bachelornivå). Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdannelseskravet
 • god teknisk kompetanse
 • god IKT-sikkerhetsrelatert kompetanse og interesse
 • erfaring og kunnskap fra IKT-Sikkerhet i store organisasjoner er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • søker må kunne sikkerhetsklares for HEMMELIG

Hva ser vi etter hos deg?

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ, får ting til å skje og ta ansvar, slik at du kan levere og følge opp at IKT-Sikkerheten blir ivaretatt i henhold til beslutninger
 • strukturert og systematisk
 • evne til å se systemer og tjenester levert fra eksterne leverandører på et overordnet nivå, men også dykke ned i spesifikke problemstillinger knyttet til leverandører og teknologi og prosesser når det er nødvendig
 • evne til å sette seg inn i nye sikkerhetsmessige problemstillinger og sammen med andre relevante tekniske eksperter sørge for at IKT-Sikkerheten hos leverandørene følges opp på en best mulig måte

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.


Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


2V9A1171

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
22.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo, Grimstad, Mo i Rana
Stillingstittel:
Sikkerhetskoordinator
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo

Skatteetaten Grimstad
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad
Norge
Åpne veibeskrivelse
Skatteetaten Mo i Rana
Terminalveien 2
8624 Mo i Rana
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Arne Tjemsland
Arne Tjemsland
underdirektør