Logo Skatteetaten

Vi søker en nettverksguru til vårt skybaserte utviklingsteam, der vi bygger fremtidens plattformer! Skatteetaten, IT
Om stillingen

Vi ser etter en nettverksekspert som faglig kan bidra til videreutvikling av Skatteetatens skyplattform. Vi tilbyr et miljø der kunnskapsdeling og egen kompetanseutvikling settes høyt, og du kan vokse med arbeidet. Har du erfaring med nettverk, brannmur og DNS vil vi gjerne ha deg med på laget!

Hvem er vi?
Gruppa vår har blant annet ansvar for videreutvikling av Skatteetatens skyplattform basert på Azure. Oppgavene våre innebærer å tilrettelegge for effektiv bruk av infrastruktur i skyen, blant annet ved å tilby økt grad av automatisering og tilrettelegging for bruk av skytjenester. Stikkord: Policy, Landingssoner, Nettverk, IaC. 

Skatteetaten er en av Norges største IT-organisasjoner. Vi motiveres av å jobbe med ny teknologi og finne gode løsninger på vanskelige problemstillinger. Her får du mulighet til å jobbe med mange dyktige kollegaer og fordype deg i enkelttemaer, samtidig som du utvider din tekniske kompetanse innenfor nye områder. Det er høyt aktivitetsnivå og stort engasjement i gruppe. Vi er delvis lokalisert i Oslo, Grimstad og Trondheim og alle steder er derfor aktuelle.

Du trenger ikke å skrive et søknadsbrev; en god, utfyllende CV er nok.

Hva går jobben ut på?

Hos oss får du bidra inn i et team som jobber innenfor følgende områder:

 • provisjonering og tjenesteklargjøring av landingssoner
 • leveransekjede for Infrastruktur
 • nettverksautomatisering
 • plattformsikkerhet og tilgangskontroll
 • overvåking og logging
 • utvikle nye tjenester og plattformkomponenter
 • jobber tett sammen med kompetente utvikler-, arkitektur-, plattform- og forvaltningsteam

Som nettverksekspert vil du jobbe med nettverk, brannmur og løsninger på etatens skyplattform, hvor sentrale oppgaver vil være automatisering av infrastruktur, tilrettelegging av landingssoner og etablering av kjøremiljøer. Du vil inngå i et tverrfaglig team som tilrettelegger og utvikler etatens plattformer. Det legges også opp til at du kan bidra med å utforske og implementere nye løsningsmønstre og verktøy.

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du har:

 • høyere relevant IT-utdannelse på minimum bachelornivå. Lang erfaring og stor faglig interesse kan kompensere for utdanningskravet
 • dyptgående kunnskap om grunnleggende nettverks-protokoller og - standarder
 • lang erfaring med drift og forvaltning av nettverk i store IT-miljøer
 • lang erfaring med administrasjon av brannmurkonfigurasjon og -policyer
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Du har erfaring med én eller flere av punktene under:

 • infrastruktur som kode
 • Azure-nettverkstjenester som Virtual Networks, ExpressRoute, Network Security Groups, Azure Firewall mm. 
 • Azure-sertifiseringer på Nettverk og Sikkerhet

Hva slags kollega ønsker vi oss?

Skatteetaten har et stort IT-landskap hvor vi har kjøretidsmiljøer og applikasjoner fra mange evolusjoner av utviklingsplattformer. Du må trives med å jobbe med komplekse problemstillinger både on-prem og i sky. Innen plattformutvikler jobber vi for å gjøre det lett for kunder å komme raskt i gang i skyen på Azure-plattformen. Du vil være med på å legge til rette for gode løsninger som gjør brukeropplevelsen bedre for alle som bruker skyplattformen.

I løpet av en arbeidsdag vil du treffe på mange forskjellige mennesker med forskjellige behov og ønsker. Det er derfor viktig at du er god på kommunikasjon både skriftlig og muntlig, slik at du kan formidle ett komplekst budskap til mange forskjellige mottakere.

Hvorfor skal du velge oss?

Vi kan friste med:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • et stort fagmiljø med utfordrende oppgaver og kompetanseutvikling
 • fleksitid, betalt overtid og trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/overingeniør/senioringeniør, og får en brutto årslønn mellom kr 650 000 – 910 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Stillingen har seks måneders prøvetid, og når vi jobber på tvers av flere lokasjoner kan det noen ganger være nødvendig å reise litt.

Verdt å merke seg før du søker
Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


Tech grad

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
27.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO, Trondheim, Grimstad
Stillingstittel:
Nettverksekspert til plattformutvikling
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 OSLO, Norge

Holtermanns v. 1
7030 Trondheim
Norge
Åpne veibeskrivelse
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad
Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Erlend Haugsnes
Erlend Haugsnes
underdirektør
E-post: erlend.haugsnes@skatteetaten.no