Logo Skatteetaten

Vil du lede utviklingen av leveranser i Folkeregisteret – en kritisk del av Norges IT-grunnmur? IT
Om stillingen

Folkeregisteret er en del av Norges samfunnskritiske IT-grunnmur og holder orden på hvem du er og hvor du bor. Det er en nasjonal felleskomponent og blir brukt av blant annet 20 000 bedrifter. Vi jobber tverrfaglig og produktorientert, tett i samarbeid med forretning, samtidig som vi iterativt ser på hvordan vi kan jobbe enda bedre sammen. Vi er en del av Skatteetaten, som har et bredt og etablert fagmiljø innenfor arkitektur, backend- og frontendutvikling, prosjekt- og prosessledelse og masse mer. Vi ser nå etter en utviklingsleder for Folkeregisteret! 

Hva og hvem skal du lede? 
Folkeregisteret i IT består av to grupper med svært dyktige medarbeidere. Den ene gruppen har bred funksjonell kompetanse og kompetanse innen arkitektur, og den andre gruppen har bred teknisk bakgrunn (utviklere med mer). Du vil være personalleder for gruppen med mer tekniske reussurser. 

I stillingen vil du ha rollen som utviklingsleder på tvers av Folkeregisteret IT. Dette innebærer at du vil ha ansvar for at tre utviklingsteam som samlet leverer de besluttede leveransene knyttet til videreutvikling av Folkeregisteret og tilhørende tjenester. Du vil også ha ansvaret med å sørge for at vi ivaretar sikkerhet gjennom hele verdikjeden vår, og du vil gjøre prioriteringer for å oppnå dette. Medarbeiderne du vil ha personalansvaret for arbeider i utviklingsteamene.  

Hva går jobben ut på?

 • følge opp og sikre teamenes samlede utviklingsleveranser – gjennom utvikling og produksjonssetting - til Folkeregisteret og tilhørende tjenester 
 • sørge for kvalitet og helhet i utviklingen av leveranser, og sikre at blant annet krav til sikkerhet er ivaretatt gjennom løsningenes levetid 
 • samarbeide tett med den andre gruppelederen/produktkølederen i Folkeregisteret IT, for å sammen sikre en helhetlig og fremoverlent videreutvikling av tjenestene 
 • ha personalansvar for medarbeiderne i gruppen og legge til rette for deres utvikling 
 • kontinuerlig bygge og videreutvikle teamenes kapasitet, kompetanse, prosesser og metodikk innenfor eget ansvarsområde 
 • være ansvarlig for, og følge opp gruppens arbeid innenfor gjeldende ansvarsområder

Ditt arbeidssted vil være på Helsfyr. 

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning 
 • erfaring med å lede arbeidsprosesser eller leveranseprosesser – fortrinnsvis innenfor systemutvikling i større organisasjoner 
 • erfaring med ledelse knyttet til personal-, prosess-, prosjekt-, eller utvikling av medarbeidere 
 • erfaring fra eller solid forståelse for IT-utviklingsprosesser basert på tverrfaglige team og kontinuerlige leveranser, gjerne fra en større organisasjoner 
 • det er ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og/eller leveranseledelse innenfor IT-utvikling og digitalisering 
 • god skriftlig og muntlig formidlings- og fremstillingsevne på norsk 

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser etter deg som:  

 • blir engasjert av vårt viktige samfunnsoppdrag 
 • trives i en lederrolle, der du spiller andre gode, setter retning og får folk med deg 
 • håndterer mange parallelle prosesser, har stor gjennomføringskraft, og har kontroll på helheten 
 • er analytisk sterk og trives med å løse utfordringer som ikke alltid har et enkelt svar 

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som underdirektør (kode 1059), med lønn fra kr 800 000 – kr 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 


Verdt å merke seg før du søker


Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


2V9A1247

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
27.05.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Utviklingsleder Folkeregisteret
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo


Kontaktinformasjon

Roar Ørvik
Roar Ørvik
seksjonssjef