Lærling i Medieteknikk – Kulturarvdigitalisering Kulturarvdigitalisering, NasjonalbiblioteketOm stillingen

Vi har tre ledige lærlingestillinger i Medieteknikkfaget ved vår avdeling Kulturarvdigitalisering i Mo i Rana.

Som ivaretaker av nasjonens hukommelse anerkjenner vi betydningen av solide fagkunnskaper og som lærling hos oss vil du få opplæring i arbeidsoppgaver knyttet til digitalisering av historisk audiovisuelt materiale og fotosamlinger. Både fra Nasjonalbibliotekets egen samling og fra samlinger som er eid av andre norske arkiv, bibliotek og museum.

Vi ønsker oss lærlinger som har bestått VG2 i Medieproduksjon, og målet er to års fullført læretid som til slutt ender opp i en bestått fagprøve. 

Våre lærlinger må kunne lære seg å jobbe selvstendig og fungere godt i team. De må også være systematiske, nøyaktige og etter hvert så effektive at vi sammen når våre produksjonsmålsettinger i ønsket kvalitet. Hos oss må alle bidra til å skape et åpent, trygt og raust arbeidsmiljø hvor initiativ og tilbakemeldinger oppmuntres og verdsettes.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.06.2024
Arbeidsgiver:
Nasjonalbiblioteket
Sted:
Mo i Rana
Stillingstittel:
Lærling i Medieteknikk – Kulturarvdigitalisering
Stillinger:
3
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Lærling
Stillingsprosent:
100

Kvalifikasjoner

 * Bestått VG2 i Medieproduksjon

Vi tilbyr

*  spennende jobb i et produksjonsorientert fagmiljø.
* Hyggelige kollegaer og instruktører som følger deg tett opp frem mot fagprøven.
* Toårig læretid i stillingskode 1362 Lærling. Lønn og betingelser som lærling i Staten.

        første halvår får du utbetalt 30 prosent av 418 500 kr
        andre halvår får du utbetalt 40 prosent av 418 500kr
        tredje halvår får du utbetalt 50 prosent av 418 500kr
        fjerde og siste halvår får du utbetalt 80 prosent 418 500 kr

* Medlemskap i Statens Pensjonskasse.Adresse: Finsetveien 2, 8624 Mo i Rana, Norge


Kontaktinformasjon

Kjetil Iversen
Kjetil Iversen
seksjonsleder
E-post: kjetil.iversen@nb.no
Rudi Pedersen
Rudi Pedersen
ansatt representant
E-post: rudi.pedersen@nb.no
Spørsmål om søknad og CV
Spørsmål om søknad og CV
E-post: personal@nb.no

Om arbeidsgiveren

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har ca. 600 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.


NB Rana høstfasade