Logo Skatteetaten

Motiveres du av en spennende lederstilling og et viktig samfunnsoppdrag?  Brukerdialog, Skatteetaten
Om stillingen

Ålesund skattekontor har 52 medarbeidere og vi søker nå etter ny leder i et vikariat på 2 år for en av de 4 gruppene ved kontoret. Gruppen har 13 dyktige medarbeidere som jobber i et tverrfaglig miljø innen næringsbeskatning i Skatteetaten. Gruppens hovedoppgaver er å sikre kvalitet på fastsetting av skatt for personlig næringsdrivende, og gruppen har varierte oppgaver med behandling av mottatte tips, kontroll og klagebehandling m.v. Vi har ansvar for publikumsmottaket og ID-kontroll. Medarbeiderne deltar også i utvikling- og forbedringsarbeid på skatteområdet.

Trives du med å lede faglig dyktige medarbeidere som jobber med varierte og komplekse oppgaver, så kan dette være muligheten for å prøve deg som leder i Skatteetaten! 

Nåværende leder har studiepermisjon i 2 år fra 1. september. Vi søker deg som ønsker å jobbe med ledelse og personalutvikling. Skatteetaten skal utvikle fremtidens løsninger som gjør det enda enklere for landets innbyggere og næringsdrivende å gjøre rett. Vi ønsker en leder som evner å tenke helhetlig og innovativt, og som motiverer medarbeidere til arbeid på tvers av ulike fagmiljøer.

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i lederrollen og bruker tid på å utvikle eget lederskap. I vikariatet vil du få muligheten til det. Er du en som griper fremtiden, viser handlingskraft og kommuniserer tydelig, kan du være akkurat den vi er ute etter!  Du motiveres av å se potensiale i den enkelte medarbeider og du liker å se andre vokse og utvikle seg.

Er du fortsatt usikker på om du skal søke på denne stillingen? Ta gjerne kontakt for en prat! 

Hva går jobben ut på?

 • Videreutvikle et godt fag- og arbeidsmiljø basert på medarbeiderinvolvering
 • Resultat- og personalansvar for medarbeidere i egen gruppe
 • Inspirere medarbeidere til å oppnå gode resultater
 • Bidra aktivt i seksjonens ledergruppe 
 • Videreutvikling av oppgaver og arbeidsprosesser og ta i bruk effektive arbeidsformer
 • Bidra til godt samarbeid med andre fagmiljøer i Skatteetaten

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du må ha:

 • relevant utdanning fra universitet/høyskole, minimum med bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT/HK-dir
 • god forståelse for samfunnsutviklingen, og ser potensiale for digitalisering
 • god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov

Det er ikke et krav, men likevel en fordel om du også har:

 • relevant nyere ledererfaring fra tilsvarende nivå
 • relevant kunnskap om fagområdet du skal lede
 • erfaring fra omstillingsprosesser fra andre organisasjoner/offentlige virksomheter

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ønsker at du har personlige egenskaper som:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
 • pågangsmot og gjennomføringsevne
 • være utforskende, endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
 • evner å fasilitere og tilrettelegge for utvikling av dine medarbeidere 

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. Har du autorisasjon fra Finanstilsynet innenfor revisjon eller regnskap, kan du få innvilget i din arbeidsavtale at Skatteetaten dekker kostnader til opprettholdelse av autorisasjon. 

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som underdirektør, med en årslønn mellom kr 745 000 og 870 900, avhengig av kvalifikasjonene og erfaringen din. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.


Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.  


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


Ålesund

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
23.06.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Ålesund
Stillingstittel:
Underdirektør (vikariat)
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Vikariat
Stillingsprosent:
100


Adresse: Skatteetaten Ålesund, Røysegata 10, 6003 Ålesund, Norge


Kontaktinformasjon

Gerd Janne Skodje
Gerd Janne Skodje
seksjonssjef