Vikariat som senior kommunikasjonsrådgiver  Kommunikasjon og samfunnskontakt, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Om stillingen

Vi søker en erfaren seniorrådgiver på kommunikasjon til et vikariat med oppstart i august. Vikariatet har seks måneders varighet, med mulighet for forlengelse.

Som kommunikasjonsrådgiver i IMDi får du mulighet til å jobbe med strategisk kommunikasjon i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og med stor offentlig interesse. 

Vi ser etter deg som har lang og bred erfaring innen kommunikasjon, med særlig vekt på internkommunikasjon og mediehåndtering.

Du har solid erfaring fra offentlig sektor og kan vise til god forståelse for offentlig forvaltning.
Stillingen inngår i IMDis avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt og vil også inngå i IMDis medievaktturnus.  

Avdelingen består av syv medarbeidere - som sammen besitter god kommunikasjonskompetanse og ivaretar IMDis interne og eksterne kommunikasjon. 

Arbeidsoppgaver

 • Skrive for interne kanaler (utarbeide tekst og foto)
 • Publisering og forvaltning av intranett
 • Mediehåndtering (utarbeide pressemeldinger, medieinnsalg og pressevakt)
 • Bistå med kommunikasjonstiltak knyttet til interne og eksterne arrangementer, som for eksempel i forbindelse med rapportlanseringer
 • Samarbeid med andre avdelinger og team for å sikre konsistent kommunikasjon og budskap på tvers av kanaler
 • Utarbeide og følge opp kommunikasjonsplaner
 • Foto
 • Bistå på avdelingens øvrige oppgaver og ansvar

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Minimum 8-10 års relevant erfaring fra kommunikasjonsarbeid, med vekt på internkommunikasjon og mediehåndtering, hvorav minimum ett år fra offentlig sektor
 • God forståelse for offentlig forvaltning
 • Erfaring med internkommunikasjon og innholdsproduksjon til interne kanaler
  • Herunder forvaltning av virksomhetens intranett
 • Meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter, herunder kompetanse på klarspråk
 • Erfaring med digitale løsninger som EPI-server og andre publiseringsverktøy og Sharepoint
 • Relevant kommunikasjonsfaglig utdanning fra universitet/høyskolenivå. Lengre relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Fordelskrav:

 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid i direktorat eller departement vil være en fordel
 • Erfaring med rapportlanseringer og arrangementer

Annet:

 • Stillingen inngår i avdelingens medievaktordning.

Personlige egenskaper

 • Du evner å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Du er samarbeidsvillig og fleksibel
 • Du er kvalitetsbevisst og opptatt av å nå gode resultater
 • Du kan arbeide på egenhånd og trives med det, men jobber også godt i team

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 635 400 - kr. 796 600 brutto pr år, tilsvarende lønnstrinn 65 - 77).
 • Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. 
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Svært god tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfase
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
18.06.2024
Arbeidsgiver:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
(2024/29) Kommunikasjonsrådgiver vikariat
Stillinger:
1
Ansettelsesform:
Vikariat
Heltid / Deltid:
Heltid
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4821837798

Kontaktinformasjon

Christina Strand
Christina Strand
Kommunikasjonsdirektør
E-post: chst@imdi.no

Adresse: Tollbugt 20, 0152 Oslo, Norge

Om arbeidsgiveren

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av integreringsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2024 ca. 398 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca. 28,2 mrd. kr. i tilskuddsmidler. Arbeidsspråket i direktoratet er norsk.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.