SSB-logo-250x100

Har du lyst til å jobbe med statistikk om statens og kommunenes økonomi? Avdeling for økonomisk statistikk, Statistisk sentralbyråOm stillingen

Seksjon for offentlige finanser er en del av avdeling for økonomisk statistikk. Seksjonen, som har en god balanse i kjønn og alder,  består av 15 medarbeidere hvor de fleste har utdanning innen økonomi. Seksjonen er organisert i to team med gruppeledere (kommunegruppa og makrogruppa). Seksjonen samler inn regnskap fra offentlig forvaltning og offentlig eide foretak og publiserer en rekke statistikker med dette som basis. I tillegg leveres det tall til nasjonalregnskapet og til internasjonale organisasjoner. Seksjonens statistikker benyttes blant annet av Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet som styringsinformasjon og i utformingen av den økonomiske politikken. 

Vi søker etter en medarbeider som ønsker å jobbe med statistikk om statlige og kommunale finanser. Stillingen er knyttet til seksjonens makrogruppe, hvor en av fem nå skal erstattes. Arbeidet vil kunne omfatte både innhenting av regnskapsdata og bearbeiding av disse etter internasjonale regnskapsstandarder, samt formidling av økonomisk statistikk knyttet til emnet offentlige finanser. Arbeidet vil også kunne omfatte internasjonal rapportering, og leveranser av tall nasjonalregnskapet og til andre seksjoner i SSB. 

Ettersom SSB er i en fase med teknologiskifte, er det også viktig med kompetanse og interesse for programmering, kodespråk og verktøy, da det kan bli utviklingsarbeid på området. 

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
20.06.2024
Arbeidsgiver:
Statistisk sentralbyrå
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Har du lyst til å jobbe med statistikk om statens og kommunenes økonomi?
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

 • Innhenting og bearbeiding av regnskapsdata etter internasjonale standarder, samt formidling av
  statistikk knyttet til emnet offentlige finanser
 • Internasjonal rapportering, og leveranser av tall til  nasjonalregnskapet og til andre seksjoner i SSB
 • Bidra til videreutvikling av produksjonssystemer og produkter, gitt erfaring og kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innen økonomi, samfunnsvitenskap eller liknende, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Gjerne regnskapskompetanse
 • Erfaring med å tilrettelegge data, sammenstille og analysere disse
 • Fortrinnsvis erfaring med ulike kode- og programmeringsverktøy som Python og R
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • Analytisk med god tallforståelse
 • Evne til nytenkning

Vi tilbyr

 • Jobb i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Vi har stor tillit hos befolkningen og blant beslutningstakere, og som medarbeider i SSB blir du del av et stort fagmiljø. Du vil få hyggelige og interessante kolleger med svært ulik bakgrunn.
 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arenaer for faglig deling på tvers
 • Stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn kr.509 300 - 759 100, (lønnstrinn 51-75) utfra kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Fleksitid, betalt overtid og sommertid i perioden 15. mai til og med 14. september
 • Godt miljø også utenom arbeidstid, med idrettstilbud og sosiale aktiviteter. Du kan trene én time i uken i arbeidstid, med gratis gruppetrening og treningsrom i kontorlokalene
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som betyr at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser

  Greit å vite:
  For at vi skal best mulig skal kunne vurdere din søknad trenger vi at du innen søknadsfristen registrer relevant dokumentasjon i den elektroniske søkeportalen (attester, vitnemål osv.). For kandidater som vi vurderer å ansette kan vi utføre bakgrunnssjekk og kontroll av dokumentasjon.
  Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste, som kan bli gjort tilgjengelig for de som ber om innsyn i listen. Det er mulig å bli unntatt denne
  søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker å bli unntatt. Vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.
  SSB skal være et godt sted å jobbe for alle, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å løse fremtidens oppgaver. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker på stillingen. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi inviterer minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppe til intervju. Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging vil vi strekke oss langt for å imøtekomme ditt behov


Adresse: Akersveien 26, 0177 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Irene Arnesen
Irene Arnesen
Seksjonssjef
Frode Borgås
Frode Borgås
Seniorrådgiver
E-post: frode.borgas@ssb.no
Aina Johansen
Aina Johansen
seniorrådgiver
E-post: aina.johansen@ssb.no

Om arbeidsgiveren

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 


mennesker rundt bord