Saksbehandler innen tilsyn – bli med å sikre trygge bygg og blågrønn by Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling tilsyn og geodataOm stillingen

Til Norges største fagmiljø for plan- og byggesaksbehandling søker vi to tilsynsmedarbeidere som skal styrke oppfølgingen av byggetiltak i Oslo.  

Avdeling for tilsyn og geodata med ca. 80 medarbeidere fordelt på 6 seksjoner, skal sikre at plan- og bygningslovens krav til utbyggere og tiltakshavere følges i praksis. Vi bidrar blant annet til at byens grønne utvikling og god bokvalitet ivaretas i tråd med plan- og bygningsloven. Avdelingen gir også brukere i Oslo og nasjonalt et pålitelig kart- og geodatagrunnlag. 

I seksjon tilsyn ser vi nå etter to tilsynsmedarbeidere som skal styrke vårt tilsynsarbeid. Det er en fast stilling og et vikariat.
Seksjonen har som hovedoppgave å føre tilsyn med foretak som har påtatt seg ansvarsretter i byggesaker. Vi har generelle tilsyn ved bruks- og ferdigattest og mer spesifikke tilsyn innen brann, overvann, avfall og universell utforming. Relativt nye tilsynsområder er naturfarer og energi. Vi vil også føre mer tilsyn med kvalifikasjoner og systemtilsyn. Arbeidet krever kontakt med mange ulike yrkesgrupper og det stilles store krav til god kommunikasjon skriftlig og muntlig samt interesse for de ulike fagfeltene.

Du vil ha ansvar for å utføre tilsyn med foretak i pågående byggesaker. Dette kan være tilsyn på byggeplasser, tilsyn ved ferdigstillelse av bygninger, tilsyn med kvalifikasjoner og tilsyn med naturfarer og systemtilsyn. Det er også ønskelig at du er kjent med de ulike reaksjonsformene vi har etter gjennomførte tilsyn. Vi ønsker oss faglige sterke og motivert medarbeidere. Du vil få en variert arbeidsdag med befaringer av ulike tiltak og skriftlig saksbehandling.  Jobber du hos oss blir du en del av landets største fagmiljø innenfor byggetilsyn.

Vikariat har en varighet på ca 8 måneder.

 

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
18.06.2024
Arbeidsgiver:
Oslo kommune
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
To prosjektingeniører (fast og vikar)
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast, Vikariat
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

 • utføre saksbehandling og oppgaver innen tilsyn
 • delta i prosjekt og utviklingsarbeid ved behov
 • faglig veiledning internt og eksternt
 • være oppdatert på regelverket
 • oppgaver og tilhørighet kan bli endret

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning fra universitet/høyskole, teknisk fagskole, eller mesterbrev innenfor våre tilsynsområder eller master innen rettsvitenskap
 • meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • det er en fordel med erfaring fra bygg og eiendomsbransjen, tilsyns eller ulovlighetsoppfølging
 • det er en fordel med førerkort klasse B
 • søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og rolleforståelse
 • god serviceinnstilling, gjennomføringsevne, evne til utvikling og til å ta initiativ
 • selvstendig, strukturert og leveringsdyktig

Vi tilbyr

 • mulighet for å bidra inn i etatens viktige samfunnsoppdrag
 • Norges største fagmiljø innenfor tilsyn
 • tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger som dekkes av arbeidsgiver
 • fleksitid
 • treningsmuligheter i arbeidstiden
 • lønn etter lønnstrinn 42-47 som tilsvarer en årslønn fra kr 649 400 til kr 713 100 pr år


Adresse: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, Vahls gate 1, 0187 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Astrid Marie Myhra
Astrid Marie Myhra
seksjonsleder

Om arbeidsgiveren

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten ber aldri om BankID-informasjon i søknadsprosessen. 

 


Oslobilde_wc1_400x300_