Logo

IT Informasjonsarkitekt Avdeling for IT og administrasjon, ArbeidstilsynetOm stillingen

Vi søker nå etter en IT Informasjonsarkitekt til teamet vårt i Trondheim.

Hvem er vi?
Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er gitt av Stortinget. Arbeidstilsynet skal legge premisser for og følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet er vi stolte over vårt samfunnsoppdrag. For oss som jobber med IT, betyr det at vi må lage gode IT-løsninger som passer behovene til dem som bruker systemene våre.

Vi mener at vi lager de beste løsningene når vi jobber i produktteam og samarbeider tett med brukerne. Våre produktteam består av utviklere, testere og UX-designere som jobber sammen med arkitekter, fagspesialister og produktansvarlige.

All nyutvikling gjøres som skytjenester, samtidig som noen systemer bygger på mer tradisjonell on-premises Microsoft-teknologi. Vi ser også på hvordan vi skal løfte såkalte «monolitter» til mer framtidsrettet teknologi på skyplattform med skalerbar arkitektur.

Stillingen som IT informasjonsarkitekt tilhører seksjon for IT-strategi og -rådgiving.  Vi er en seksjon som jobber rådgivende og operativt i landskapet mellom forretning og IT og er premissgivende innenfor arkitektur og teknologi.  

Arbeidstilsynet har høye ambisjoner om å utnytte moderne teknologi på en smart og effektiv måte. Vi ønsker å være i front når det gjelder digitalisering i offentlig sektor. Vi står nå overfor en rekke spennende utfordringer som vil medføre store endringer innenfor vårt systemlandskap.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
18.08.2024
Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Sted:
Trondheim
Stillingstittel:
IT Informasjonsarkitekt
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Som informasjonsarkitekt vil du 

 • Være ansvarlig for utvikling og forvaltning av informasjonsarkitekturen.
 • Lede og bidra til arbeidet med klassifisering av informasjon.
 • Sikre etterlevelse av lover som personopplysningsloven, sikkerhetsloven, og arkivloven.
 • Delta i, eventuelt lede, et tverrfaglig dataplattformteam.
 • Etablere og forvalte data- og informasjonsmodeller.
 • Bidra til å sikre god datakvalitet og standardisering av begrepsbruk og begrepsdefinisjoner på tvers i organisasjonen.
 • Sikre oversikt, god struktur og entydig forståelse av etatens informasjon, spesielt grensesnittene mot eksterne aktører.
 • Etablere og forvalte oversikt over masterdata med kodeverk.
 • Utvikle strategiske planer for informasjonsarkitekturen som støtter organisasjonens overordnede mål i samsvar med virksomhetsarkitekturen.
 • Etablere og utvikle prinsipper, retningslinjer og metode for informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering for å møte de ulike behovene når de de oppstår.
 • Ledelse og gjennomføring av arbeid med utforming og dokumentasjon av Arbeidstilsynets konseptuelle, logiske og fysiske datamodell.
 • Bidra til å forvalte og videreutvikle rammeverk for informasjonsmodellering, og sikre at vi følger beste praksis.

Hvem ser vi etter

Du må ha

 • relevant høyere utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå.
  Dokumentert erfaring og resultater fra arbeidsområdet kan kompensere noe for mangelfull utdanning.
 • kunnskap og erfaring innenfor informasjonsforvaltning, informasjonsmodellering og dokumentasjon av informasjon.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Det er en fordel om du har

 • erfaring og kunnskap om informasjonsarkitektur, metoder og beste praksis.
 • erfaring med å ta arkitektur- og teknologivalg innen skybaserte løsninger, spesielt AWS.
 • utvikling og implementering av informasjonsarkitektur og informasjonsmodeller på konseptuelt og logisk nivå.
 • arkitekturarbeid i store, komplekse virksomheter, gjerne fra offentlig sektor.
 • modelleringsverktøy og modelleringsteknikker som Archimate, BPM, UML.
 • bruk av beste praksis og metoder innen informasjonsarkitektur.
 • analyse av komplekse informasjonsbehov.
 • dataanalyse og datadrevet beslutningstaking.

Vi ønsker også at du

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og er inkluderende og kan skape samarbeid og engasjement.
 • har evne til å ta initiativ, får ting til å skje og ta ansvar.
 • er strukturert og systematisk.
 • har evne til å sette seg inn i nye sikkerhetsmessige problemstillinger og sammen med andre relevante tekniske eksperter.

Hvordan er det å jobbe hos oss

Vi er et utforskende og inkluderende IT miljø som gjerne prøver ut nye teknologier. Vi er omtrent 50 medarbeidere innenfor IT i Trondheim, Tromsø og Bergen. IT-miljøet hos oss er stort nok til at det er et godt fagmiljø og mange likesinnede å spille på lag med, samtidig som vi er tilstrekkelig små til at vi kjenner hverandre godt og kan være trygge på våre kollegaer.

Kompetansedeling og læring er veldig viktig for oss. Det skal være lett å spørre om hjelp og lett å dele kunnskap og ideer. Vi har ulike forum vi bruker for kompetansedeling og ønsker å bringe inn nye perspektiver og ny kunnskap inn i vår arbeidshverdag på ulike måter. Vi legger til rette for kompetanseutvikling.  

Det er viktig for oss at alle skal trives på jobb. Vi utnytter hverandres styrker og ulikheter og jobber for at alle skal være trygge på hverandre. Vi ønsker en god balanse mellom jobb og fritid. Vi kan legge igjen arbeidsoppgavene på kontoret når vi går hjem for dagen.    


Utover dette tilbyr vi: 
- stillingen er plassert som seniorrådgiver etter Statens lønnsregulativ. Lønn etter avtale
- spennende og meningsfulle oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde 
- gode muligheter til å forme og påvirke egen arbeidshverdag 
- et godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor takhøyde og engasjerte kollegaer 
- forutsigbar og fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden 
- mulighet for delvis hjemmekontorløsning 
- gunstige pensjonsordninger og muligheter for lån gjennom Statens pensjonskasse.  

Les mer om hva vi tilbyr her: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte/

Viktig å vite før du søker 
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak. Adresse: Prinsens gt. 1, 7013 Trondheim, Norge


Kontaktinformasjon

Jan Ingar Trangen
Jan Ingar Trangen
Fung. seksjonsleder

Om arbeidsgiveren

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 750 ansatte og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Arbeidstilsynet - for et godt arbeidsliv


Kontor