Logo

Inspektør - arbeidslivskriminalitet Avdeling arbeidslivskriminalitet, ArbeidstilsynetOm stillingen

Vil du være med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i et spennende tverretatlig fagmiljø i Innlandet?

Det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-krim) i Innlandet skal styrkes, og vi trenger flere dyktige og engasjerte medarbeidere. Samarbeidets oppdrag er å forebygge, avdekke og stanse arbeidslivskriminalitet. Til et nytt og spennende tverretatlig fagmiljø på Gjøvik søker vi deg som vil være med å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi ser etter deg som har lyst til å jobbe som inspektør ute på oppdrag sammen med de andre samarbeidende etater for å utføre oppgaver på vegne av Arbeidstilsynet.

 

Din kontorplass vil være på Gjøvik, sammen med kollegaer fra andre samarbeidende etater. Du vil inngå i a-krimsamarbeidet med lokal koordineringsgruppe for Innlandet, som er lokalisert på Hamar. Du vil tilhøre et større fagmiljø i Seksjon arbeidslivskriminalitet Øst - Lillestrøm, med kollegaer lokalisert i Moss, Lillestrøm og Hamar. Du må beregne reisevirksomhet og kunne være fleksibel på arbeidstid, fordi vi gjennomfører tilsyn med mange ulike bransjer og på tvers av et stort geografiske område. I tillegg liker vi ved jevne mellomrom å samle alle de kule kollegaene i seksjonen på Lillestrøm.

 

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
11.08.2024
Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Sted:
Gjøvik
Stillingstittel:
Inspektør - arbeidslivskriminalitet
Stillinger:
2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Hva går jobben ut på?

A-krimsamarbeidet skal bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet ved å veilede utenlandske arbeidstakere, og bidra til å krympe handlingsrommet for kriminelle gjennom et godt samarbeid med andre etater og næringsliv.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver vil være å

 • forebygge, avdekke og bekjempe sosial dumping, useriøsitet og arbeidslivskriminalitet
 • delta i tverretatlig samarbeid, og benytte etatenes samlede virkemidler og sanksjoner på en effektiv måte
 • utføre målrettet og kunnskapsstyrt innsats på bakgrunn av prioriteringer fra lokal koordineringsgruppe
 • saksbehandle i forbindelse med tilsyn
 • utarbeide rapporter og bidra til evaluering av tiltak og aktiviteter
 • samarbeide og gjennomføre tilsyn med andre kollegaer i seksjonen
 • føre tilsyn med grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår, herunder allmenngjøringsforskriftene
 • opplæring og veiledning

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på bachelornivå eller liknende. Særlig relevant erfaring eller yrkesbakgrunn kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • juridisk, teknisk eller samfunnsvitenskapelig bakgrunn er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)

 

  Det er en fordel om du også har

  • erfaring med kontroll- og tilsynsaktivitet
  • kunnskap om arbeidsmarkedet og utfordringer med useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
  • kunnskap om arbeidsmiljølovens krav til virksomhetenes arbeidsmiljø og allmenngjøringsforskriftene
  • erfaring fra veiledning
  • erfaring med saksbehandling

  Vi søker deg som

  • har evne og lyst til å jobbe i en tverrfaglig myndighetsrolle
  • har god evne til å gjennomføre og skape resultater
  • trives best i teamarbeid
  • er løsningsorientert og motiveres av mål- og resultatstyring

  Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

  Det er flere gode grunner til å jobbe hos oss

  Hos oss får du

  • lønn etter Statens lønnsregulativ som inspektør kode 1343 (kr. 570 000 - 650 000) eller seniorinspektør kode 1371 (kr. 590 000 - 750 000), avhengig av dine kvalifikasjoner
  • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no
  • gode ordninger: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
  • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
  • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
  • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø

  Viktig å vite før du søker

  Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.

  Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak.   

  Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen når du søker stillingen.

  Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT (http://www.nokut.no) eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).   Adresse: 2815 Gjøvik, Norge


  Kontaktinformasjon

  Ricke Spenning-Sletten
  Ricke Spenning-Sletten
  seksjonsleder
  Torgeir Moholt
  Torgeir Moholt
  avdelingsdirektør

  Om arbeidsgiveren

  Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 750 ansatte og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

  Arbeidstilsynet - for et godt arbeidsliv


  Samtale ute med logo