Logo Skatteetaten

Design fremtidens data- og informasjonslandskap Skatteetaten, Informasjonsforvaltning
Om stillingen

Vil du bli en del av et ledende miljø innen informasjonsarkitektur? Vi trenger deg som ønsker å bidra i forvaltningen av vår viktigste ressurs - data. 

I Skatteetaten har vi store ambisjoner om å bli enda bedre på å ta kunnskapsbaserte beslutninger basert på innsikt i data, bruk av analyse og kunstig intelligens. Vi skal ta nye store steg for sikre gode data som skaper verdi for samfunnet, gjennom smarte løsninger, effektiv forvalting og flerbruk av data i tråd med "kun en gang"-prinsippet.

For å få til dette har etaten etablert en ny data- og analyseplattform, og jobber på høygir med utvikling av data- og analyseprodukter. Over de neste årene skal vi sannere etatens datavarehus og kraftig skalere opp bruken av ny analyseplattform. Vi trenger derfor flere data- og informasjonsarkitekter. Vil du være del av dette samtidig som du bidrar til å skape grunnlag for nye samfunnsnyttige tjenester i samarbeid med andre interessenter? 

Litt om arbeidsmiljøet og de som vil bli dine nærmeste kolleger:

Skatteetaten var tidlig ute med etablere en egen divisjon for informasjonsforvaltning. Vi har derfor et ledende miljø innen informasjonsforvaltning med over 400 ansatte som jobber med innhenting, forvaltning, deling og bruk av data. Vår informasjonsarkitektur-gruppe består av 20 medarbeidere. Du får kolleger med faglig bakgrunn innen IT, forvaltningsinformatikk, jus, økonomi, samfunnsfag og arkeologi. Noen har lang erfaring fra offentlig sektor og Skatteetaten, andre har bakgrunn som konsulenter fra store globale konsulentselskaper, eller har nylig startet i arbeidslivet.

Vi jobber med ett bredt sett av problemstillinger, fra "hard-core" informasjonsarkitektur til opplæring og endringsledelse knyttet vil våre fagfelt og ansvarsområder. Vi har ansvar knyttet til etatens datakataloger, basert på graf-teknologi, og data- og analyseplattform bygget på azure-skyplattform, og Databricks. Vi jobber tverrfaglig med kolleger fra andre fagområder, forretningsdivisjoner og IT. Avhengig av problemstillingene løser vi våre oppgaver alene, i mindre grupper eller som del av større team. Som ansatt har du gode muligheter til å påvirke egne arbeidsoppgaver, om du ønsker å jobbe i smidig drevne prosjekter eller mer forvaltningsnært. 

Det sosiale miljøet i gruppen er kjennetegnet av en uformell stemning, hvor det er stort rom for å diskutere faglige problemstillinger. Vi har stort fokus på å bygge fagkompetanse, og alle våre medarbeider får tilbud om kursing og sertifisering som Certified Data Management Professional i regi av DAMA. Vi har ukentlige fellesmøter og jevnlige samlinger for å dele informasjon og skape samhold. Vi sitter i åpent landskap med free seating og planlegger i stor grad egen arbeidsdag - med utgangspunkt i etatens filosofi om tillitsbasert ledelse. 

Hva går jobben ut på?

Noen av oppgavene du vil møte i stillingen er

  • Arbeid med data- og informasjonsarkitektur i prosjekter og programmer: Etaten gjennomfører til enhver tid ett stort antall prosjekter. Du vil ha en viktig rolle i å sikre at vi lager løsninger som utnytter potensialet som finnes i dataene, og at data og dataprodukter er designet og dokumentert basert på god praksis og felles standarder.
  • Arbeide med informasjonsarkitektur i produkter og produktteam: Stadig større deler av arbeidet i Skatteetaten blir produktorganisert. Våre informasjonsarkitekter er del av produktledersteam og tverrfagligeteam. Vi ivaretar data- og informasjonsarkitektur i utviklings- og forvaltningsarbeid. Arbeidet mot produktene omfatter både bidrag i veivalg og prioritering, og operative oppgaver for å sikre god bruk av data og utvikling av gode dataprodukter. 
  • Arbeid med datastyring og forvaltning i hele etaten, og knyttet til data - og analyseplattform: Skatteetaten jobber målrettet for å datadrevet. Dette krever at vi har god styring og forvaltning av våre data, og for disse tilrettelagt for flerbruk, analyse, intern og ekstern deling. Våre informasjonsarkitekter er sentral i å utvikle og innføre felles metoder og rammeverk, og jobber tett med dataledere som har ansvar for operativ dataforvaltning.

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Vi ser etter deg som har erfaring og/eller interesse for ett eller flere av følgende områder:

  • arbeid med informasjonsarkitektur, data- og informasjonsmodellering og -arkitektur
  • datamodelleringsteknikker for moderne dataplattformer som wide-tables, stjernemodeller og grafer i tillegg til tradisjonelle relasjonsmodeller
  • arbeid med utvikling og forvaltning av data- og analyseplattformer og dataprodukter
  • du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Vi ser for oss at du har relevant utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innenfor områder som teknologi / IT-utvikling / arkitektur og informasjonsforvaltning. Men andre utdanningsretninger er også relevant. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.

Hva ser vi etter hos deg?

Du er veldig gjerne faglig nysgjerrig og setter deg raskt inn i nye problemstillinger. Du søker etter og viser helhetsforståelse når du løser oppgaver. Finner løsninger, når du møter faglige utfordringer. Du ser stor verdi i samarbeid med andre, også med kolleger med annen fagbakgrunn enn deg selv. Du er selvstendig, strukturert og evner å levere til frister med god kvalitet. 

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. 

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som rådgiver/seniorrådgiver med en årslønn mellom 600 000 og 950 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.

Les gjerne mer om oss på denne siden: https://www.skatteetaten.no/itjobb/informasjonsforvaltning


Verdt å merke seg før du søker

 Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Som en del av vår rekrutteringsprosess til denne stillingen, gir vi våre intervjukandidater muligheten til omvendt intervju, der du kan stille spørsmål til oss. Vi ønsker at du i størst mulig grad skal være trygg på at vi blir din foretrukne arbeidsgiver. Vi vil også at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no


2V9A0886

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
25.08.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Stillingstittel:
Informasjonsarkitekter innen informasjonsforvaltning
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Fredrik Selmers vei 4, 0663 OSLO, Norge


Kontaktinformasjon

Eirik Sodal
Eirik Sodal
underdirektør
E-post: eirik.sodal@skatteetaten.no