Produktutvikler for tilrettelagt litteratur realfag NasjonalbiblioteketOm stillingen

Vi søker etter en produktutvikler til en 100 % stilling i en samfunnsnyttig virksomhet i stor utvikling.

Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur er en bibliotektjeneste fra Nasjonalbiblioteket som lager og låner ut tilrettelagt litteratur. Tilbudet er gratis og landsdekkende. Vi tilbyr lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift for alle aldre og for studenter i høyere utdanning. Tjenesten Tibi driftes av ca. 40 ansatte i Nasjonalbiblioteket.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
10.08.2024
Arbeidsgiver:
Nasjonalbiblioteket
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Produktutvikler for tilrettelagt litteratur realfag
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tilbudet vårt til studenter. Nå ønsker vi å styrke kompetansen og kapasiteten innenfor realfag. Vil du bidra til å gi studenter med syns- og lesevansker bedre lærebøker?

Vi søker etter en produktutvikler til en nyopprettet fast stilling i 100 %, med oppstart så snart som mulig.

I første omgang vil du ha en sentral rolle med å forbedre produksjonsmetodene innenfor realfagslitteratur.  Stillingen innebærer et tett samarbeid med våre søsterbibliotek i Norden om utvikling av verktøy, metoder og standarder for produksjon og bruk av lærebøker på tvers av de formatene vi tilbyr.   

Du vil samtidig delta i det løpende arbeidet med produksjon av lærebøker, i hovedsak realfagslitteratur. Her vil du være en ressurs overfor øvrige kollegaer i avdelingen. Vi benytter underleverandører i India for produksjon av kildefiler i EPUB3-format og med MathML.   

Du vil etter hvert delta i produktutvikling på andre fagområder.  I tillegg til realfag vil det også være aktuelt å jobbe med andre fagområder, eksempelvis informatikk og bruk av KI-teknologi i produksjonsprosesser.

Du vil gå inn i et tverrfaglig produktteam som jobber med vedlikehold og videreutvikling av produksjonslinjene våre. Her inngår det også utviklere og øvrige fagmiljøer fra avdelingen. I tillegg vil du jobbe tett med tilsvarende fagmiljøer hos søsterbibliotekene våre i Norden. Vi er en del av et internasjonalt nettverk, Daisy Consortium, som globalt jobber for utvikling av standarder og metodikk for å bedre tilgangen til litteratur for mennesker med syns- og lesevansker.  

Stillingen er lagt til avdeling for tilrettelagt litteratur.

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke på stillingen.

Kvalifikasjoner

Utdannelse innenfor naturvitenskaplige fag med matematikk i fagkretsen. Minimum bachelorgrad.

God kunnskap i HTML/XML/MathML

Stor interesse for teknologi

Stor interesse for universell utforming av læremidler

Gjerne pedagogisk utdannelse og/eller erfaring fra de aktuelle fagområdene

Kunnskap om og/eller interesse for å delta i prosesser i tverrfaglige team

Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye fagområder

Du trives i tverrfaglige miljø.

Du er resultatorientert.

Du liker å jobbe i team samtidig som du er selvdrivende

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) fra lønnstrinn 62 - 71 som for tiden utgjør kr. 604 900 - 708 000 pr år . For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
Fast ansettelse i 100 % stilling.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse
Fleksibel arbeidstid, mulighet for noe fjernarbeid
Trening i arbeidstiden
Sentrale lokaler i Oslo
Gode kollegaer og spennende fagmiljøAdresse: Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Arne Kyrkjebø
Arne Kyrkjebø
Avdelingsleder
E-post: arne.kyrkjebo@nb.no
Spørsmål om søknad og CV
Spørsmål om søknad og CV
E-post: personal@nb.no

Om arbeidsgiveren

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har ca. 600 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.