Logo Skatteetaten

Sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering   Innsats, Skatteetaten
Om stillingen

Som vår sikkerhetsleder vil du ha ansvar for forebyggende sikkerhetsarbeid i divisjon innsats. Du vil være en fasilitator som legger til rette for gjennomføring av forebyggende sikkerhetsarbeid, og koordinerer, leder og etterprøver dette arbeidet på vegne av ledergruppen. Sikkerhetsstyring, beredskap og krisehåndtering er hovedoppgavene som ligger til rollen, og du vil bidra til at sikkerhetsstyringen integreres i virksomhetsstyringen, og at sikkerhetskulturen i divisjonen videreutvikles.

Vi har et spennende fagmiljø som dekker alt fra skattekrimbekjempelse og storbedriftssegmentet til etterretning og analyse. Som vår sikkerhetsleder har du et overordnet ansvar for divisjonens beredskap, herunder å bidra til øvelsesplanlegging og revisjon av krisehåndteringsplanverk, samt  bidra i koordineringen av divisjonen og etatens helhetlige risikobilde og risikohåndtering. Sikkerhetslederen har en sentral rolle i divisjonens styringsstab, som består av 22 dyktige medarbeidere.

Du vil ha en ledende rolle i å løfte divisjonens kompetanse på fagområdet gjennom opplæring og veiledning, og sammen med medarbeider sikkerhet utføre kompetanseløftet. Din arbeidshverdag vil være preget av et ustrakt samarbeid med hele divisjonen, med andre divisjoners sikkerhetsledere og med direktoratets Sikkerhetsstab. Det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i stillingen.

Vi ser etter deg som har god manøvreringsevne og nok innflytelse til å bistå i spennet mellom nye trender og organisasjonens langsiktige mål. Du har faglig integritet og takler press både fra organisasjonen og omgivelsene. I tillegg er det en fordel hvis du har kjennskap til og erfaring fra beredskaps- og øvingsplanlegging, samt erfaring fra veiledning og opplæring innenfor fagområdet.

Er du usikker på om dette er drømmejobben? Ta kontakt med en av våre kontaktpersoner for å bli overbevist!

Hva går jobben ut på?

Foruten sikkerhets- og beredskapsarbeid i stort, vil arbeidsoppgavene være bl.a.:

 • utarbeide og operasjonalisere mål og strategier for beredskapsarbeidet 
 • bistå divisjonens prosjekteiere, produkteiere, risikoeiere og prosesseiere, med å vurdere akseptabel risiko på bakgrunn av fremlagte risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet, personellsikkerhet og personsikkerhet
 • ansvar for å utarbeide og revidere divisjonens beredskapsplaner
 • ansvar for drift av divisjonens beredskapsledelse, herunder planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser
 • bistå innenfor personsikkerhet når det gjelder opplæring, infrastruktur og utstyr 
 • rapportere på sikkerhetsstatus til divisjonsledelsen, og til etaten/sikkerhetsstaben på divisjonens vegne

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du må ha:

 • høyere relevant sivil utdanning, fortrinnsvis innen sikkerhets- og beredskapfag, eller relevant bakgrunn fra politi eller forsvar. Særlig relevant erfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • gode analytiske evner og erfaring fra målsetting og -styring
 • gode relasjonelle egenskaper og opptatt av samhandling og samarbeid
 • meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne på norsk og engelsk
 • god kjennskap til regelverk, standarder og beste praksis innenfor sikkerhetsstyring
 • erfaring i sikkerhetsstyring, beredskapsarbeid og/eller risikovurderinger
 • flere års erfaring fra arbeid innen sikkerhet og beredskap

Det er ikke et krav, men likevel en fordel om du også har erfaring med forebyggende sikkerhet og risikostyring, samt erfaring fra sikringsrisikoanalyser og styringssystem for sikkerhet.

Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hva ser vi etter hos deg?

Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, men evner også å jobbe selvstendig med høy integritet. Du tar nødvendige initiativ, er løsnings- og resultatorientert, og har en helhetlig og strukturert tilnærming til oppgavene slik at divisjonen har tydelige målsetninger for sikkerhet og beredskap. Du ønsker å videreutvikle både fagområdet og deg selv, håndhever fastsatte krav og er tydelig i dine anbefalinger innenfor fagområdet.  

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Hos oss vil du få muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Vi verdsetter samarbeid og oppmuntrer til tverrfaglig arbeid med kolleger fra ulike fagområder.

Hos oss har du muligheten til å planlegge din egen arbeidshverdag og nyte fleksible arbeidsformer som sikrer en sunn balanse mellom arbeid og fritid. I tillegg tilbyr vi fleksitid, overtidsgodtgjørelse, sommertid og muligheten for trening i arbeidstiden. Som medlem av Statens pensjonskasse vil du nyte godt av gode pensjonsordninger og gunstige betingelser for boliglån.

Du blir ansatt som seniorrådgiver med en årslønn mellom kr 708 000 - 895 500, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.

Vi ber om at relevante vitnemål/karakterutskrifter, og attester lastes opp sammen med CV. Skatteetaten har seks måneder prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Verdt å merke seg før du søker

Omvendt referansesjekk: For å sikre at du føler deg trygg i valget om å jobbe hos oss, tilbyr vi en omvendt referansesjekk. Dersom du er aktuell for stillingen vil du få tilbud om å kontakte noen av våre medarbeidere, slik at du kan stille de spørsmålene du måtte ønske, for finne ut om vi er en god match.

Mangfold og likestilling: Vi er for mangfold, likeverd, og likestilling. Vi oppfordrer kandidater med hull i CV-en, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn til å informere oss ved søknad for muligheten til positiv særbehandling.

Offentlig søkerliste: Vær oppmerksom på at navnet ditt vil vises på en offentlig søkerliste når du søker jobb hos oss. Du kan be om å bli unntatt fra denne listen ved å gi en begrunnelse, og vi vil vurdere din forespørsel nærmere.

Bakgrunnssjekk: Vi benytter leverandøren Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
Skattekvartalet

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
07.08.2024
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Sikkerhetsleder
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100


Adresse: Skatteetaten Oslo, Schweigaards gate 17, 0191 Oslo, Norge


Kontaktinformasjon

Lise Kristin Christensen
Lise Kristin Christensen
underdirektør
Anne Sundvoll
Anne Sundvoll
seksjonsleder styringsstab
Raymond Berglund
Raymond Berglund
sikkerhetsleder